ผลการค้นหาของคุณมี 56 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน / โส พัฒนสระคู

โดย โส พัฒนสระคู.

เลขเรียกหนังสือ: 615.9 ส971ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.9 ส971ป] (1).

บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ / ผู้เขียน เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5

โดย เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9108 บ287 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.9108 บ287] (2).

ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / มนัส บุญประกอบ, บรรณาธิการ

โดย มนัส บุญประกอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ช636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ช636] (1).

คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ค695 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ค695] (1).

เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, [2542?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2547 / อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0433 ค962 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548ชื่อเรื่องอื่น: Project on the new generation adolescents and youth caringfor health : design of the integrated and participatory health and social well-being programs and activities, 2004.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0433 ค962] (1).

20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2355 ย318 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.2355 ย318] (1).

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : "ร่วมสร้างประเทศไทย ... ด้วยการให้" / เรื่องและภาพ, Vanishing และทีมคณะทำงาน

โดย Vanishing [บรรณาธิการ] | aมูลนิธิสยามกัมาจล.

เลขเรียกหนังสือ: 361.370835 ม223 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2552ชื่อเรื่องอื่น: พลังเยาวชน พลังสังคม : "ร่วมสร้างประเทศไทย ... ด้วยการให้".สถานะ: Items available for loan: [Call number: 361.370835 ม223] (2).

คู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันสื่อในวัยรุ่นมัธยมปลาย / โตมร อภิวันทนาการ

โดย โตมร อภิวันทนาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ต864ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.23 ต864ค] (2).

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย = The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand / ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม

โดย ดลมนรรจน์ บากา | เกษตรชัย และหีม | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 305.235 ด147ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 305.235 ด147ป] (1).

นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 = Young Artists Talent #6 Exhibition / จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการ พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์

โดย นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย (ครั้งที่ 6 : 2558 : กรุงเทพฯ) | พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ [บรรณาธิการ] | กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

เลขเรียกหนังสือ: 709.05 น594น 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2558ชื่อเรื่องอื่น: Young Artists Talent #6 Exhibition | 6th Young Artists Talent 2015.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 709.05 น594น 2558] (1).

รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่ม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2554 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0135 ร155ธ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 346.0135 ร155ธ 2554] (1).

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

โดย ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 364.1323 ถ282ก 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 364.1323 ถ282ก 2559] (2).

เยาวชนไทยไปไต้หวัน / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี

โดย สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัชรีบูรณ์การพิมพ์, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792.028 ย536] (1).

Happy Plus [Journal]

โดย มูลนิธิคุณพุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ประสานมิตร จำกัด, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

TO BE NUMBER ONE [Journal]

โดย โครงการ TO BE NUMBER ONE.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บียนต์ พับลิสชิ่ง จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: No items available

To be number one : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / กรมสุขภาพจิต

โดย กรมสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 363.45 ท589 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, [2556?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 363.45 ท589] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th