ผลการค้นหาของคุณมี 25 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เพื่อนซี้ ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน / เก็น กวี

โดย เก็น กวี.

เลขเรียกหนังสือ: รส ก759พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: รส ก759พ] (1).

แดนอัศจรรย์แห่งออซ = The marvelous land of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม : เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย, แปลเรียบเรียง

โดย โบม, แอล. แฟรงก์ | แก้วคำทิพย์ ไชย.

เลขเรียกหนังสือ: ย บ919 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลาสสิก, [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย บ919ด] (1).

แผนลับประหลาด = The secret plan / เรื่องและภาพ สุดไผท เมืองไทย

โดย สุดไผท เมืองไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส766 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: The secret plan.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส766] (1).

รองเท้าที่หายไป / ธิติมา ช้างพุ่ม, เขียน ; ประภัสสร เสวิกุล บรรณาธิการและคำนิยม ; หทัยชนก เชียงทอง, ภาพประกอบ

โดย ธิติมา ช้างพุ่ม | หทัยชนก เชียงทอง [ผู้วาดภาพประกอบ] | ประภัสสร เสวิกุล [บรรณาธิการ].

เลขเรียกหนังสือ: ย ธ588ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ธ588ร] (2).

คุณกัมปี้ไปเที่ยว = My gumpy's outing / จอร์น เบอร์นิงแฮม, เรื่องและภาพ ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล

โดย เบอร์นิงแฮม, จอห์น | งามพรรณ เวชชาชีวะ [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: ย บ828ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2554ชื่อเรื่องอื่น: My gumpy's outing.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย บ828ค] (3).

เงาะป่า / แพงขวัญ : เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน : ภาพประกอบ

โดย แพงขวัญ | ประเวศน์ หนูจีน [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: ย พ954ง ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ954ง] (3).

กากี / แพงขวัญ : เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน : ภาพประกอบ

โดย แพงขวัญ | ประเวศน์ หนูจีน [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: ย พ954ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ954ก] (3).

นางสิบสอง พระรถ-เมรี / แพงขวัญ : เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน : ภาพประกอบ

โดย แพงขวัญ | ประเวศน์ หนูจีน [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: ย พ954น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ954น] (3).

พระอภัยมณี / แพงขวัญ : เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน : ภาพประกอบ

โดย แพงขวัญ | ประเวศน์ หนูจีน [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: ย พ954พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ954พ] (3).

มโนห์รา / แพงขวัญ : เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน : ภาพประกอบ

โดย แพงขวัญ | ประเวศน์ หนูจีน [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: ย พ954ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ954ม] (3).

คำสอนของพ่อ(หลวง) / พลิษฐา ศิริศักดิ์

โดย พลิษฐา ศิริศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ458ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บีเวล พับลิชชิ่ง, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ458ค] (3).

รามิล เด็กขายกุหลาบ / อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์

โดย อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: ย อ857ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย อ857ร] (3).

มโนห์รา / กราฟิคสตูดิโอ

โดย กราฟิคสตูดิโอ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ก242ม 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ก242ม 2558] (2).

รางวัลของอดออม / จันทรี จันทรพันธุ์

โดย จันทรี จันทรพันธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย จ279ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย จ279ร] (8).

ออมสินฟักทอง / ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์

โดย ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ท225อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ท225อ] (13).

สวนสัตว์ออมสิน = The Piggy-bank Zoo / พิมาน เลาหะพิจิตรพงศ์

โดย พิมาน เลาหะพิจิตรพงศ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ729ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549ชื่อเรื่องอื่น: The Piggy-bank Zoo.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ729ส] (8).

ฉันจะเก็บบ้างนะ / พีริยา พงษ์สาริกัน

โดย พีริยา พงษ์สาริกัน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ799ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ799ฉ] (9).

ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์

โดย วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ว657ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ว657ห] (7).

เพนกวินน้อย / ธัญนาถ เลิศปัญญาโยธิน วรางคณา ปัญจมวงศ์พันธุ์

โดย ธัญนาถ เลิศปัญญาโยธิน | วรางคณา ปัญจมวงศ์พันธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ธ648พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ธ648พ] (8).

เรื่องเล่าของเจ้าหญิง / ธันยพร เสรีดีเลิศ

โดย ธันยพร เสรีดีเลิศ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ธ469ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ธ469ร] (8).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th