ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 119 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.081 พ642พศ] (3).

การศึกษาความต้องการของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2507สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 360 ก492ก] (1).

ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / มนัส บุญประกอบ, บรรณาธิการ

โดย มนัส บุญประกอบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.235 ช636] (1).

รวมแนวทางการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ร156] (2).

คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สุพจน์ กู้มานะชัย

โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ส826ค] (6).

นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.23 น199] (1).

คำอธิบายพร้อมด้วยรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 เรียงตามมาตรา / โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ581ค] (2).

เอกสารคำสอนกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน / อัจฉรียา ชูตินันทน์

โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 อ514อ] (1).

ร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 / ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ365ร] (1).

เอกสารเสริมความรู้ทางด้านวิชาการเรื่อง การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม / ศิริชัย จันทร์สว่าง

โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ452อ] (1).

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2545 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน / โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง, จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง | ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (2545 : กรุงเทพฯ).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2545]ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ452อก] (1).

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ปรับปรุงใหม่

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550ชื่อเรื่องอื่น: พระราชบัญญัติจัดตั้ง : วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ 2553.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ371] (2).

โลกกว้าง ทางแคบ เดินอย่างไร ไม่หลงทาง / คณะวิจัย ชูจิรา กองแก้ว ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ชูจิรา กองแก้ว | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 364.36 ล963] (1).

รายงานการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนสู่การเป็นคนดีของสังคม / อัญชลี มาพันธ์ ; ถวัลย์ มาศจรัส, บรรณาธิการ

โดย อัญชลี มาพันธ์ | ถวัลย์ มาศจรัส.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.11407 อ525ร] (3).

เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด / จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์

โดย จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 362.7 จ679ด] (3).

รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่ม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2554 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 346.0135 ร155ธ 2554] (1).

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 / กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.), 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 346 พ371 2560] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th