ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน / โส พัฒนสระคู

โดย โส พัฒนสระคู.

เลขเรียกหนังสือ: 615.9 ส971ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.9 ส971ป] (1).

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = The centenary of Her Royal Highness Princess Srinagarindra

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ส691ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส691ง] (1).

บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ / ผู้เขียน เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5

โดย เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9108 บ287 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.9108 บ287] (2).

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.081 พ642พศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.081 พ642พศ] (3).

การศึกษาความต้องการของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 360 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2507สถานะ: Items available for loan: [Call number: 360 ก492ก] (1).

เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง / มานพ แก้วสนิท

โดย มานพ แก้วสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: ย ม443ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ เค พับลิชชิ่ง, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ม443ด] (3).

ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / มนัส บุญประกอบ, บรรณาธิการ

โดย มนัส บุญประกอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ช636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ช636] (1).

คู่มือผู้ชม / ปัญญาการพานิช

โดย ปัญญา การพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ป524ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796 ป524ค] (2).

รวมแนวทางการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2550?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ร156] (2).

คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ค695 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ค695] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / วิเศษ อ่อนตา

โดย วิเศษ อ่อนตา.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ว765ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ว765ค] (1).

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม" / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์คุณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: คธ 170 ม624 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2557ชื่อเรื่องอื่น: โครงงานคุณธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ 170 ม624 2557] (1).

เยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และ สุมามาลย์ ชาวนา

โดย ธนิษฐา สุขะวัฒนะ | สุมามาลย์ ชาวนา | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ธ265ย 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 307.14 ธ265ย 2558] (1).

รายงานประจำปี ... / ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: อ 345.08 ศ365ร 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี, [2559]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 345.08 ศ365ร 2560] (1).

โลกของหนูแหวน / ศราวก

โดย ศราวก.

เลขเรียกหนังสือ: ย ศ465ล ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยพฤกษ์, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ศ465ล] (1).

เพื่อนเจ้าเลห์ / สมศรี หวานใจ

โดย สมศรี หวานใจ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส279พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส279พ] (1).

ลูกหมูจอมซน / ปริศนา สกุลทอง

โดย ปริศนา สกุลทอง.

เลขเรียกหนังสือ: ย ป456ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction สถานะ: No items available Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th