ผลการค้นหาของคุณมี 331 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ผ] (1).

แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ผ] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 503 ท 504 = ชุดทักษะพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ชุดทักษะพัฒนา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (4).

คู่มือการสอนวิชาหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

หนังสือเรียนภาษาไทยชุด พื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (3).

หนังสือเรียนภาษาไทยชุด พื้นฐานภาษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (4).

หนังสือประกอบการสอน = วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525ชื่อเรื่องอื่น: วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (2).

คู่มือครูสังคมศึกษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ส 011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526ชื่อเรื่องอื่น: สังคมและวัฒนธรรมไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th