ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 814 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (1).

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรม ระดับประถมศึกษา = ขุดบ่อน้ำในทะเลทราย / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ขุดบ่อน้ำในทะเลทราย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (4).

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรม ระดับประถมศึกษา = ปี่ซังข้าวน้อย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ปี่ซังข้าวน้อย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2).

สนุกกับวิทยาศาสตร์ / ปรียา นพคุณ

โดย ปรียา นพคุณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ป467ส] (2).

รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเรื่อง "การทดสอบสมมุติฐาน" โดยเน้นปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเรื่อง "การทดสอบสมมุติฐาน" โดยเน้นปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 519 ร451] (1).

การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏในหนังหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : วิทยานิพนธ์ = A content analysis concerning peace appeared in Thai language textbooks at the lower secondary level / พรหมพร สนิทขวัญ

โดย พรหมพร สนิทขวัญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 ชื่อเรื่องอื่น: A content analysis concerning peace appeared in Thai language textbooks at the lower secondary level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.066 พ291ก] (1).

คู่มือครูสังคมศึกษา = ประเทศของเรา ส.101 ส.102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชัน, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

วิทยุโรงเรียน = คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ว] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

งานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ

โดย นิรันดร์ สุมาลี [บรรณาธิการ].

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.4 น648ง.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th