ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 814 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือครูคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา

โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ห354ค] (1).

คู่มือครูวิชา ประชากรศึกษา ( 082 ) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532ชื่อเรื่องอื่น: ประชากรศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

หลักสูตรวิชาชุดครูพิเศษวิชาการศึกษา ( พ.กศ. ) พุทธศักราช 2522 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม..ป.พ., 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (1).

คู่มือครูกิจกรรมพื้นฐานการเคลื่อนไหวและจังหวะ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา พ.ศ. 2519 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ตำรวจ , 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (1).

หนังสือส่งเสริมการอ่าน = เล่าเรื่องพระอภัยมณี ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: พระอภัยมณี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (1).

หนังสืออ่านภาษาไทย : ประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.ศ. 6) สายอาชีพ แผนกการช่างสตรี / กรมอาชีวศึกษา

โดย กรมอาชีวศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (1).

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.3 / สุมน อมรวิวัฒน์... [และคนอื่นๆ]

โดย สุมน อมรวิวัฒน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส462] (1).

เอกสารประกอบการอบรมครูสังกัด สช. = วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2536 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536ชื่อเรื่องอื่น: วิชาคณิตศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก442อ] (1).

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา = ขาดวินัย / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ขาดวินัย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th