ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 814 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ผ] (1).

แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ผ] (1).

แผนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ผ] (1).

กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตประถมศึกษาปีที่ 4 / สำนักงานการประถมศึกษาเพชรบุรี

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : หน่วยศึกษานิเทศจังหวัดเพชรบุรี, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส636ก] (1).

แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส636ผ] (1).

แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ผ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th