ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 814 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ผ] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 503 ท 504 = ชุดทักษะพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ชุดทักษะพัฒนา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (4).

คู่มือการสอนวิชาหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

หนังสือเรียนภาษาไทยชุด พื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (3).

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2539]-ชื่อเรื่องอื่น: กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ก] (1).

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดภาษาไทยระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่อง หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย สระ พยัญชนะ / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (1).

หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดภาษาไทยระดับเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษา เรื่อง หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 สัตว์ต่างๆ / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (1).

เอกสารหน่วยการเรียนการสอน = การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ / วิรุฬห์ บุญสมบัติ...[และคนอื่นๆ]

โดย วิรุฬห์ บุญสมบัติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ว698อ] (1).

หนังสือประกอบการสอน = วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525ชื่อเรื่องอื่น: วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (2).

คู่มือครูสังคมศึกษา ประเทศของเรา ส 101 - ส 102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( ม.1 ) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

คู่มือครูสังคมศึกษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ส 011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526ชื่อเรื่องอื่น: สังคมและวัฒนธรรมไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445] (4).

หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ประเทศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th