ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หนังสือเรียนวิชาหลักภาษาไทย เล่ม 2 ( ท203, ท204 ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ศ615ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2526สถานะ: No items available Special Status (1).

หนังสือเรียนภาษาไทย ท101 ท102 = ชุดทักษะสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ศ615ห. ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ศ615ห.] (1).

หนังสือเรียนภาษาไทย ท305 ท306 = ชุดทักษะสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ศ615ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ศ615ห] (1).

หนังสือเรียนวิชาหลักภาษาไทย เล่ม 3 ( ท305, ท306 ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ศ615ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ศ615ห] (3).

แบบเรียนภาษาไทย เล่ม 5 ชั้นประถมปีที่ 7 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ615บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2512สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.918 ศ615บ] (1).

หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 6 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ | ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2).
Special Status (1).

หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 4 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ | ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (3).

ภัยหมอกควัน / อรัญ จิตต์โลหะ

โดย อรัญ จิตต์โลหะ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ อ387ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ อ387ภ] (3).

แผ่นดินไหว / วิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์

โดย วิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ว744ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ว744ผ] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th