ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 799 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 6 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ | ศึกษาธิการ, กระทรวง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2). Special Status (1).

หนังสือเรียนภาษาไทย ท203 ท204 = ชุดทักษะสัมพันธ์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2).

แบบเรียนเสียง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / พงษ์ พันธกุล

โดย พงษ์ พันธุกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2512ชื่อเรื่องอื่น: เสียง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 534 พ112บ] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 203 ท 204 มัธยมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

แบบเรียนวิชาความร้อน ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / พงษ์ พันธกุล

โดย พงษ์ พันธุกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครังที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 536 พ112บ] (1).

วิชาเสียงประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / พงษ์ พันธกุล

โดย พงษ์ พันธุกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครังที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 534 พ112ว] (1).

คู่มือครู สำหรับการใช้กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

หนังสือส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องพิษสุนัขบ้าสำหรับเด็ก = โทนกับเถิดเถิง / ปราณี พาณิชย์พงษ์

โดย ปราณี พาณิชย์พงษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โทนกับเถิดเถิง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ป445ท] (2).

สื่อสำเร็จรูปจริยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมเครื่องมือวัด และประเมินผลจริยศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = การเป็นเพื่อนที่ดี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การเป็นเพื่อนที่ดี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส636ส] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th