ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หนังสือส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องพิษสุนัขบ้าสำหรับเด็ก = โทนกับเถิดเถิง / ปราณี พาณิชย์พงษ์

โดย ปราณี พาณิชย์พงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: บ ป445ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โทนกับเถิดเถิง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ป445ท] (2).

เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน / สมบูรณ์ สงวนญาติ

โดย สมบูรณ์ สงวนญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ส257ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ส257ท] (4).

วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย / อัมพร แก้วสุวรรณ

โดย อัมพร แก้วสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9101 อ555ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9101 อ555ว] (2).

คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

คู่มือครูสำหรับการใช้กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมปีที่ 4 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ไสว นวลดรณี, สุเทพ จันทร์สมศักดิ์

โดย ไสว นวลดรณี | สุเทพ จันทร์สมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: บ ส996ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ส996ส] (2).
Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th