ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หลักการของการสร้างบทเรียน = Streaming Media [ซีดีรอม] /ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , [2548?]ชื่อเรื่องอื่น: Streaming Media.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD 0711] (1).

การตัดต่อวิดิทัศน์โดยใช้โปรแกรม = Adobe Premiere (2) [ซีดีรอม] /ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , [2548?]ชื่อเรื่องอื่น: Adobe Premiere (2).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD 0713] (1).

การแปลงไฟล์วิดิทัศน์ให้ใช้กับสื่อทางอินเตอร์เน็ตได้ [ซีดีรอม] /ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD 0714] (1).

การผลิตบทเรียนแบบ Streaming Media โดยใช้ = MS - Producer [ซีดีรอม] /ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , [2548?]ชื่อเรื่องอื่น: MS - Producer.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: CD 0715] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th