ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คีตลักษณ์ = Musical forms / สธน โรจนตระกูล

โดย สธน โรจนตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 781.68 ส533ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540ชื่อเรื่องอื่น: Musical forms.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.68 ส533ค] (1).

การวิเคราะห์งาน / สุภาพร พิศาลบุตร

โดย สุภาพร พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.306 ส838กง 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.306 ส838กง 2542] (1).

การแกะสลักสบู่ / แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ

โดย แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 736.95 ส966ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 736.95 ส966ก] (1).

ไฟฟ้ากับชีวิต / วิชัย พัฒนาวงศ์ธรรม

โดย วิชัย พัฒนาวงศ์ธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3 ว32ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : โครงกรจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3 ว32ฟ] (1).

ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา / เสาวนิตย์ กาญจรัตน์

โดย เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.5 ส942ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.5 ส942ศ] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

โดย ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ฉ179ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ฉ179ว] (1).

การสร้างภาพประกอบหนังสือ / ผดุง พรรมูล

โดย ผดุง พรมมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 ผ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 741.6 ผ179ก] (1).

การบริหารการตลาด = Marketing management / สนธยา คงฤทธิ์

โดย สนธยา คงฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส191ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Marketing management.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.8 ส191ก] (1).

รวมบทความวิชาการ : ล้านนาคดี / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ413ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 อ413ร] (1).

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 บ167ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 บ167ก] (1).

ทฤษฎีการประสานเสียง / ชาตรี ม่วงงาม

โดย ชาตรี ม่วงงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 781.25 ช514ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.25 ช514ท] (1).

อาหารไทย / กอบแก้ว นาจพินิจ

โดย กอบแก้ว นาจพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก361อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 641.5 ก361อ] (1).

เพศศึกษา / จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

โดย จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.907 จ276พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.907 จ276พ] (1).

สุนทรภู่ : มหากวีรัตนโกสินทร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ / ทิพย์สุดา นัยทรัพย์...[และคนอื่นๆ]

โดย ทิพย์สุดา นัยทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 928.95911 ส798 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 928.95911 ส798] (1).

Paragraph writing a structured huide for EFL learners / Samarn Virakul

โดย Samarn Virakul.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S258P ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Udonthani : Rajabhat institute Udonthani, 1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 S258P] (1).

บทเรียนสำเร็จรูปเขียนแผนการสอนให้เป็น / เอนก ศิลปนิลมาลย์

โดย เอนก ศิลปนิลมาลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 อ893บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 อ893บ] (1).

การศึกษาชุมชนโบราณเมือง นครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก / ปราณี แจ่มขุนเทียน

โดย ปราณี แจ่มขุนเทียน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.9593 ป445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910.9593 ป445ก] (1).

ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคเหนือ / ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์

โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 781.629591 ป412ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.629591 ป412ด] (1).

ทฤษฎีการวัดแลการทดสอบและประเมินผล / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 บ167ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 บ167ท] (1).

พัฒนาการประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน / จันทรา ทองสมัคร

โดย จันทรา ทองสมัคร.

เลขเรียกหนังสือ: 951 จ115พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 951 จ115พ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th