ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พฤติกรรมการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษา / ศศิธร ธัญลักษณานันท์

โดย ศศิธร ธัญลักษณานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ291พ] (1).

ศิลปะการเป็นผู้นำ / อำไพ อินทรประเสริฐ

โดย อำไพ อินทรประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.4 อ695ศ] (1).

ภาวะผู้นำและการจูงใจ / ยงยุทธ เกษสาคร

โดย ยงยุทธ เกษสาคร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.4 ย126ภ] (1).

แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ / เนวรัตน์ แย้มแสงสังข์

โดย เนวรัตน์ แย้มแสงสังข์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658 น836น] (1).

การออกแบบลวดลาย = Ornament design / อ้อยทิพย์ พลศรี

โดย อ้อยทิพย์ พลศรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Ornament design.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 745.5 อ456ก] (1).

วัสดุ-อุปกร์เทคโนโลยีการศึกษา : เครื่องเสียง : เครื่องฉาย / ประสิทธิ์ สังขมณี

โดย ประสิทธิ์ สังขมณี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.33 ป412ว] (1).

เอกสารการคำสอน = พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา / พชร มีกลาง

โดย พชร มีกลาง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 300.007 พ179พ] (1).

ศิลปะสมัยบาโรก : การศึกษาและการพัฒนา = Barogue : Research and development / โกสุม สายใจ

โดย โกสุม สายใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542ชื่อเรื่องอื่น: Barogue : Research and development.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 709.032 ก967ศ] (1).

การประเมินผลการเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์

โดย วาโร เพ็งสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ว486ก] (1).

การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด / วรินทร์ ธานีวรรณ

โดย วรินทร์ ธานีวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 659.29 ว328ก] (1).

การเงินธุรกิจ / จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

โดย จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.15 จ498ก] (1).

ทฤษฎีกลุ่ม = Group theory / นพพร ธนะชัยขันธ์

โดย นพพร ธนะชัยขันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Group theory.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 512.2 น176ท] (1).

องค์การและการจัดการ / วันเพ็ญ คงวัฒนกุล

โดย วันเพ็ญ คงวัฒนกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658 ว435อ] (1).

ธุรกิจระหว่างประเทศ / พงศักดิ์ ปัญจพรผล

โดย พงศักดิ์ ปัญจพรผล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 382 พ164ธ] (1).

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น = Macro-ecomomics 1 / สุนิตย์ แป้นนาบอน

โดย สุนิตย์ แป้นนาบอน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Macro-ecomomics 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 339 ส818ศ] (1).

สุขภาพส่วนบุคคล / ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส

โดย ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

บัญชีหนี้สิน / อังคณา นุตยกุล

โดย อังคณา นุตยกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 657.75 อ491บ] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 = Microeconomics 1 / ปิยะพร บุญเพ็ญ

โดย ปิยะพร บุญเพ็ญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Microeconomics 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 338.5 ป621ศ] (1).

กิจกรรมร่วมหลักสูตร / สุพิน บุญชูวงศ์

โดย สุพิน บุญชูวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.89 ส832ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th