ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พฤติกรรมผู้บริโภค = Consomer behavior / ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Consomer behavior.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.834 ด424พ] (2).

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันพืชของแม่บ้านในเขตกรุงเทพฯ / ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.834 ด424ป] (1).

การสื่อการตลาด = Marketing communications / ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Marketing communications.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.8 ด424ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th