ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Northstar : Listening and speaking level 2 / Laurie Frazier, Robin Mills

โดย Frazier, Laurie | Mills, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 F848N ครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Pearson Education, 2009ชื่อเรื่องอื่น: Listening and speaking.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 F848N] (1).

Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers / Raymond Murphy

โดย Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M978Es 2007 ครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2007สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 M978Es 2007] (1).

English for business communication : a short course consisting of five modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations : student's book / Simon Sweeney

โดย Sweeney, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S974E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 S974E] (1).

English for business communication : a short course consisting of five modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations : teacher's book / Simon Sweeney

โดย Sweeney, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S974Et ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 S974Et] (1).

Authentic English texts for advanced learners / Choosri Banditvilai

โดย Choosri Banditvilai.

เลขเรียกหนังสือ: 428 C548A 2011 ครั้งที่พิมพ์: 5th edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Kasetsart University Press, 2011สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 C548A 2011] (1).

Australia and New Zealand / Christine Lindop

โดย Lindop, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 L747A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 L747A] (1).

Playing with Fire : stories from the Pacific Rim / retold by Jennifer Bassett

โดย Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B319Pl ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B319Pl] (1).

On the edge / Gillian Cross ; retold by Clare West ; illustrated by John Batten

โดย Cross, Gillian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C951O ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C951O] (1).

A Christmas carol / Charles Dickens ; retold by Clare West ; illustrated by Ian Miller

โดย Dickens, Charles | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D548C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D548C] (1).

Go, Lovely Rose and other stories / H. E. Bates ; retold by Rosemary Border

โดย Bates, H. E | Border, Rosemary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B329G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B329G] (1).

The last Sherlock Holmes story / Michael Dibdin ; retold by Rosalie Kerr

โดย Dibdin, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D544L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D544L] (1).

The Prisoner of Zenda / Anthony Hope ; retold by Diane Mowat ; illustrated by Alan Marks

โดย Hope, Anthony | Mowat, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H791P ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H791P] (1).

Tooth and claw : short stories / Saki ; retold by

โดย Saki | Border, Rosemary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S158T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S158T] (1).

As the inspector said and other stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74As ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74As] (1).

Leaving no footprint stories from Asia / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516L] (2).

Frankenstein / Mary Shelley ; retold by Patrick Nobes

โดย Shelley, Mary | Nobes, Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S545Fr ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S545Fr] (1).

Love story / Erich Segal ; retold by Rosemary Border

โดย Segal, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S454L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S454L] (1).

Treading on dreams ; stories from Ireland / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516T] (2).

Wuthering Heights / Emily Brontë ; retold by Clare West

โดย Bronte, Emily | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B869W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B869W] (1).

King's ransom / Ed McBain ; retold from the orginal novel by Rosalie Kerr

โดย McBain, Ed | Kerr, Rosalie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M118K ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M118K] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th