ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
The Bronte story / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629B] (1).

This rough magic / Mary Stewart ; retold by Diane Mowat

โดย Stewart, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S851T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S851T] (1).

The Age of innocence / by Edith Wharton ; retold by Clare West

โดย Wharton, Edith | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W553A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W553A] (1).

Great expectations / by Charles Dickens ; retold by Clare West

โดย Dickens, Charles | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D548G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D548G] (1).

The Riddle of the sands / Erskine Childers ; retold by Peter Hawkins

โดย Childers, Erskine | Hawkins, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C536R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C536R] (1).

Deadlock / Sara Praetsky ; retold by Rowena Akinyemi

โดย Praetsky, Sara | Akinyemi, Rowena.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 P898D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 P898D] (1).

The Bride price / Buchi Emecheta ; retold by Rosemary Border

โดย Emecheta, Buchi | Border, Rosemary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Em53B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Em53B] (1).

Brat Farrar / Josephine Tey ; retold by Ralph Mowat

โดย Tey, Josephine | Mowat, Ralph.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T356B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T356B] (1).

The Enemy / Desmond Bagley ; retold by Ralph Mowat

โดย Bagley, Desmond | Mowat, Ralph.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Ba146E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Ba146E] (1).

Oliver twist / Charles Dickens ; retold by Richard Rogers

โดย Dickens, Charles | Rogers, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D548O ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D548O] (1).

American crime stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Am ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Am] (1).

Tess of the d'Urbervilles / byThomas Hardy ; retold by Clare West

โดย Hardy, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H272Te ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H272Te] (1).

The fly and other horror stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74F] (1).

Cold Comfort Farm / Stella Gibbons ; retold by Clare West

โดย Gibbons, Stella | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 G441C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 G441C] (1).

Decline and fall / Evelyn Waugh ; retold by Clare West

โดย Waugh, Evelyn | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W354D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W354D] (1).

Cry freedom / a nove by John Briley ; simplified by Rowena Akinyenmi

โดย Briley, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B857C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B857C] (1).

The Woman in white / Wilkie Collins ; retold by Richard G. Lewis

โดย Collins, Wilkie | Lewis, Richard G.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C713w ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C713w] (1).

Night without end / Alistair MacLean ; retold by Margaret Naudi

โดย MacLean, Alistair | Naudi, Margaret.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Ma163N ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Ma163N] (1).

Vanity fair / William Makepeace Thackery ; retold by Diane Mowat

โดย Thackeray, William Makepeace | Mowat, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T363V ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T363V] (1).

Rabbit-proof fence / Doris Pilkington Garimara ; retold by Jennifer Bassett

โดย Garimara, Doris Pilkington | Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 G232R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 G232R] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th