ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Listen, speak, present : a step-by-step present's workbook / Mortha Graves Cumming

โดย Cumming, Mortha Graves.

เลขเรียกหนังสือ: 428.42 C971L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Heinle & Heinle, c1992สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.42 C971L] (2).

More true stories : a high--beginning reader / by Sandra Heyer

โดย Heyer, Sandra.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 H615M ครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Longman, c1997สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.64 H615M] (1).

Interactions two : a reading skills book / Elaine Kirn, Pamela Hartmann

โดย Kirn, Elaine | Hartmann, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: 428.84 K58I ครั้งที่พิมพ์: 3rd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1996สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.84 K58I] (1).

Headlined : an advanced text for reading, speaking, and listening / Priscilla Karant

โดย Karant, Priscilla.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 K18H ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New Jersey : Prentice - Hall, c1985สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.64 K18H] (1).

Strategies for readers / Christine Pearson Casanave

โดย Casanave, Christine Pearson.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 C335S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New Jersey : Prentice Hall, 1986สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.64 C335S] (2).

Active english understand, practice, communicate / Patricia A. Porter, Allen W. Sharp

โดย Porter, Patricia A | Sharp, Allen W.

เลขเรียกหนังสือ: 428 P844A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New Jersey : Prentice-Hall, Inc, c1977สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 P844A] (1).

Americana articles 2 : Reading the culture / Tacey Ruffner

โดย Ruffner, Tacey.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 R924A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Newbury : A Division of Harper & Row, c1988ชื่อเรื่องอื่น: Reading the culture.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 R924A] (1).

Worldbeat : current readings for est students / Laurie Blass, Meredith Pike-Baky

โดย Blass, Laurie | Pike-Baky, Meredith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B644W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1991สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B644W] (2).

Reading between the lines : integrayed language and literature activities / John McRae, Roy Boardman

โดย McRae, John | Boardman, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 M174R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Combridge : Cambridge University Press, c1992สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 M174R] (1).

Vocabulary in use : intermediate : reference and practice for students of North American English / Stuart Redman, with Ellen Shaw

โดย Redman, Stuart | Shaw, Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 R318V ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 R318V] (1).

Speech communication made simple : a multicultural perspective / Paulette Dale, James C. Wolf

โดย Dale, Paulette | Wolf, James C.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 D139S ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Longman, 2000สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.5 D139S] (1).

Academic listening encounters : listening, note taking, and discussion : content focus, human behavior / Miriam Espeseth

โดย Espeseth, Miriam.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 E77A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 E77A] (1).

NorthStar. Focus on reading and writing, advanced / Judy L. Miller, Robert F. Cohen

โดย Miller, Judy L | Cohen, Robert F.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M648N ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, N.Y. : Longman, 1998สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 M648N] (1).

Easy plays in English / by Anna Maria Malkoc

โดย Malkoc, Anna Maria.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M251E ครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1993สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M251E] (1).

New headway English course : elementary student's book / Liz and John Soars

โดย Soars, Liz | Soars, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 S676Ne ครั้งที่พิมพ์: 13th edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.4 S676Ne] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th