ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
English for tourism in Phetchaburi / Sutat Nakjan

โดย Sutat Nakjan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S965Ep ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Phetchaburi : Phetchaburi Rajabhat University, 2005สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 S965Ep] (2).

Essential words for the TOEFL : test of english as a foreign language / Steven J. Matthiesen /Steven J. Matthiesen

โดย Matthiesen, Steven J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 M443E 2011 ครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N.Y. : Barron’s Educational Series, 2011สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.0076 M443E 2011] (1).

TOEFL iBT : internet -based test / Pamela J. Sharpe

โดย Sharpe, Pamela J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 S532T ครั้งที่พิมพ์: 13th edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.0076 S532T] (1).

Language in use : intermediate classroom book / Adrian Doff, Christopher Jones

โดย Doff, Adrian | Jones, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 D653L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1994สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 D653L] (2).

Understanding and using English grammar / Betty Schrampfer Azar

โดย Azar, Betty Schrampfer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 A992U ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New Jersey : Prentice Hall Regents, 1989สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 A992U] (1).

Exercises 2 / A.J.Thomson and A.V.Martinet

โดย Thomson, A.j | Martinet, A.v.

เลขเรียกหนังสือ: 428 T428E ครั้งที่พิมพ์: 3rd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University, 1994สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 T428E] (2).

Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers / Raymond Murphy

โดย Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M978Es 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1990สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 M978Es 1990] (2).

Technical contacts / Nick Brieger, Jeremy Comfort

โดย Brieger, Nick | Comfort, Jeremy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 B489T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice Hall, c1987สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 B489T] (3).

Great essays : an introduction to writing essays / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon

โดย Folse, Keith S | Muchmore-Vokoun, April | Solomon, Elena Vestri.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 F671G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.042 F671G] (1).

The Ins and outs of prepositions / by Jean Yates

โดย Yates, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 Y32I ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, 1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 Y32I] (2).

Academic encounters : reading, study skills, and writing / Bernard Seal

โดย Seal, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S438A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 S438A] (1).

Functions of American English / Leo Jones, C. von baeyer

โดย Jones, Leo.

เลขเรียกหนังสือ: 427 J77F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Combridge, 1983สถานะ: Items available for loan: [Call number: 427 J77F] (1).

Essential grammar in use : a reference and practice book for elementary students of English / Raymond Murphy

โดย Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M978E ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 M978E] (2).

Barron's how to prepare for the TOEFL : test of English as a foreign language / by Pamela J. Sharpe

โดย Sharpe, Pamela J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 S532B ครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Galgotia Publications, 1992ชื่อเรื่องอื่น: How to prepare for the TOEFL : test of English as a foreign language.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.0076 S532B] (1).

TOEFL : test of english as a foreign language / Edith H Babin, Carole V. Cordes, Harriet H. Nichols

โดย Babin, Edith H | Cordes, Carole V | Nichols, Harriet H.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 B114T ครั้งที่พิมพ์: 5th edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1991สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.0076 B114T] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th