ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Basic English grammar / Betty Schrampfer Azar

โดย Azar, Betty Schrampfer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 A992B ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, 2001?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 A992B] (1).

Writing academic English / Alice Oshima, Ann Hogue

โดย Oshima, Alice | Hogue, Ann.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 O82W ครั้งที่พิมพ์: 3rd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Longman, c1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.042 O82W] (1).

Basic grammar in use : reference and practice for students of English / Raymond Murphy

โดย Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 M978B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press 1993สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 M978B] (1).

How English works : a grammar practice book / Michael Swan, Catherine Walter

โดย Swan, Michael | Walter, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 425 S972H ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 S972H] (1).

Everyday idioms for reference and practice / Ronald E. Feare

โดย Feare, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 F288E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Longman, c1996สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 F288E] (1).

Essential grammar in use supplementary exercises : with answers / Helen Naylor with Raymond Murphy

โดย Naylor, Helen | Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 N333Ea ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 N333Ea] (1).

Paragraph development : a guide for students of English / Martin L. Arnaudet, Mary Ellen Barrett

โดย Arnaudet, Martin L | Barrett, Mary Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 428 A744P ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Englewood cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, 1990สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 A744P] (1).

The Process of paragraph writing / Joy M. Reid

โดย Reid, Joy M.

เลขเรียกหนังสือ: 428. 24 R356P ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, 1994สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428. 24 R356P] (1).

Basic writing / Joy M. Reid ; illustrations by E. Shelley Reid

โดย Reid, Joy M | Reid, Shelley.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 R356B ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, 1996สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 R356B] (1).

Practical English usage / Michael Swan

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S972P 1995 ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 S972P 1995] (1).

Fundamentals of English grammar / Betty Schrampfer Azar

โดย Azar, Betty Schrampfer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 A992F ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, 1992สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 A992F] (1).

Focus on grammar : a high-intermediate course for reference and practice / Marjorie Fuchs, Margaret Bonner

โดย Fuchs, Marjorie | Bonner, Margaret.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 F951F ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Longman, c2000สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 F951F] (1).

Essential grammar in use supplementary exercises / Helen Naylor with Raymond Murphy

โดย Naylor, Helen | Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 N333E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 N333E] (1).

Focus on grammar : an intermediate course for reference and practice / Marjorie Fuchs, Margaret Bonner, Miriam Westheimer

โดย Fuchs, Marjorie | Bonner, Margaret | Westheimer, Miriam.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 F951Fi ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2000สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 F951Fi] (1).

Focus on grammar : an intermediate course for reference and practice, teacher's manual / Sarah Lynn

โดย Lynn, Sarah.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 L989F ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2000สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 L989F] (1).

Focus on grammar : an advanced course for reference and practice / Jay Maurer

โดย Maurer, Jay.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M453F ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: White Plains, NY : Longman, c2000สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 M453F] (1).

Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers / Raymond Murphy

โดย Murphy, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M978Es 1997 ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 M978Es 1997] (1).

New headway : advanced student's book / Liz and John Soars

โดย Soars, Liz | Soars, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 S676N ครั้งที่พิมพ์: 2nd edประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.4 S676N] (3).

Basic grammar in use : self-study reference and practice for students of English : with answers / Raymond Murphy ; with William R. Smalzer

โดย Murphy, Raymond | Smalzer, William R.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 M978Bs ครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 M978Bs] (1).

Communication strategies / by David Paul

โดย Paul, David.

เลขเรียกหนังสือ: 428 P324C ประเภทของทรัพยากร: article Article; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson, c2003สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 P324C] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th