ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 247 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
The best teacher in you [electronic resource] :how to accelerate learning and change lives/ Quinn, Robert E.;Heynoski, Katherine;Thomas, Mike;Spreitzer, Gretchen M..

โดย Quinn, Robert E | Heynoski, Katherine | Thomas, Mike | Spreitzer, Gretchen M.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Causes and consequences of income inequality [electronic resource] :a global perspective (IMF staff discussion notes staff discussion notes no. 15/13)/ Dabla-Norris, Era;Kochhar, Kalpana;Suphaphiphat, Nujin;Ricka, Frantisek;Tsounta, Evridiki.

โดย Dabla-Norris, Era | Kochhar, Kalpana | Suphaphiphat, Nujin | Ricka, Frantisek | Tsounta, Evridiki.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: International Monetary Fund, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The Eurasian core and its edges [electronic resource] :dialogues with Wang Gungwu on the history of the world/ Ooi, Kee Beng;Wang, Gungwu.

โดย Ooi, Kee Beng | Wang, Gungwu.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Institute of Southeast Asian Studies, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Bureaucracy and development [electronic resource] :reflections from the Indonesian water sector/ Suhardiman, Diana.

โดย Suhardiman, Diana.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Institute of Southeast Asian Studies, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Cambridge marketing handbook: communications/ [electronic resource] /Paul Steve;Woodhouse Bax.

โดย Bax, Steve | Woodhouse, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

How to master the IELTS [electronic resource] :over 400 questions for all parts of the international english language testing system/ Tyreman, Chris John.

โดย Tyreman, Chris John.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Understanding social media [electronic resource] :how to create a plan for your business that works/ Ryan, Damian.

โดย Ryan, Damian.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Engineering and War: militarism, ethics, institutions, alternatives/ [electronic resource] /Ethan Blue.

โดย Blue, Ethan.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Data cleaning: A practical perspective/ [electronic resource] /Anish Das Venkatesh;Sarma Ganti.

โดย Ganti, Venkatesh | Sarma, Anish Das.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Engineers engaging community: water and energy/ [electronic resource] /.

โดย Oldham, Carolyn | Crebbin, Gregory | Dobbs, Stephen | Gaynor, Andrea.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Designing development: case study of an international education and outreach program/ [electronic resource] /Akshay Aditya;Sharma Johri.

โดย Johri, Aditya | Sharma, Akshay.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The making of green engineers: sustainable development and the hybrid imagination/ [electronic resource] /Andrew Jamison.

โดย Jamison, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Performance modeling, stochastic networks, and statistical multiplexing, second edition/ [electronic resource] /Ravi R. Mazumdar.

โดย Mazumdar, Ravi R.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The engineering design challenge: a unique opportunity/ [electronic resource] /Charles W. Dolan.

โดย Dolan, Charles W.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Boolean differential equations/ [electronic resource] /Christian Bernd;Posthoff Steinbach.

โดย Steinbach, Bernd | Posthoff, Christian.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Arduino microcontroller processing for everyone!,third edition/ [electronic resource] /Steven F. Barrett.

โดย Barrett, Steven F.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Project management for engineering design/ [electronic resource] /Joseph Charles;Lessard Lessard.

โดย Lessard, Charles | Lessard, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2007สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

More fabric art collage: 64 new techniques for mixed media, surface design & embellishment/ [electronic resource] /Rebekah Meier.

โดย Meier, Rebekah.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: National Book Network, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Nursing assistant/nurse aide exam, fifth edition/ [electronic resource] /LLC Learning Express.

โดย Learning Express, LLC.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: National Book Network, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Creativity as sacrifice [electronic resource] :toward a theological model for creativity in the arts/ Watkins, James M..

โดย Watkins, James M.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: National Book Network, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th