ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 247 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
The dynamics of Asean cooperation and China - Asean relations (China international relations series) [electronic resource] /Yuzhu, Wang.

โดย Yuzhu, Wang.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Paths International Ltd., 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Foreign relations: American immigration in global perspective/ [electronic resource] /Donna R. Gabaccia.

โดย Gabaccia, Donna R.

เลขเรียกหนังสือ: 304.8/73 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: JV6450 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The measure of civilization : how social development decides the fate of nations/ [electronic resource] /Ian Morris.

โดย Morris, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: HM706 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Laboratory life : the construction of scientific facts/ [electronic resource] /Steve Bruno;Woolgar Latour.

โดย Latour, Bruno | Woolgar, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 574/.072 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: QH315 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 1986สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

On the Muslim question/ [electronic resource] /Anne Norton.

โดย Norton, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 305.6/97 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: BP173.25 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Social learning: an introduction to mechanisms, methods, and models/ [electronic resource] /Kevin N. William;Laland Hoppitt.

โดย Hoppitt, William | Laland, Kevin N.

เลขเรียกหนังสือ: 591.5/14 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: QL785 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The visual arts, Pictorialism, and the novel [electronic resource] /Torgovnick, Marianna.

โดย Torgovnick, Marianna.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Crisis in the Philippines [electronic resource] /Bresnan, John.

โดย Bresnan, John.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Learning from experience/ [electronic resource] /Wilfred R. Bion.

โดย Bion,Wilfred R.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 1994สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Musicologia : musical knowledge from Plato to John Cage/ [electronic resource] /Robin Maconie.

โดย Maconie, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2010สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The egg white cookbook: recipes for every meal, featuring nature's perfect protein/ [electronic resource] /Barbara Margaret;Leopold Blackstone.

โดย Blackstone, Margaret.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2005สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Better worlds: education, art, and utopia/ [electronic resource] /John Peter;Freeman-Moir Roberts.

โดย Roberts, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Class warfare: focus on “good” students is ruining schools/ [electronic resource] /William L. Fibkins.

โดย Fibkins, William L.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

How to think about law school : a handbook for undergraduates and their parents/ [electronic resource] /Michael R. Dillon.

โดย Dillon, Michael R.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Crowd control : crowd management and effective teaching for chorus, band, and orchestra, second edition/ [electronic resource] /Susan L. Haugland.

โดย Haugland, Susan L.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Sexual misconduct in children : an intervention model that works in schools and communities/ [electronic resource] /Wilson Kenney.

โดย Kenney, Wilson.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Almost hollywood: the forgotten story of Jacksonville, Florida/ [electronic resource] /Blair Miller.

โดย Miller, Blair.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Art for social change and cultural awakening: an anthropology of residence in Taiwan/ [electronic resource] /Gerald Wei Hsiu;Cipriani Tung.

โดย Tung, Wei Hsiu | Cipriani, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Communicating across cultures: a coursebook on interpreting and translating in public services and institutions/ [electronic resource] /Carmen Valero-Garcés.

โดย Valero-Garcés, Carmen.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Rubrics: A Handbook for Construction and Use/ [electronic resource] /.

โดย Taggart, Gennaine L | Phifer, Sandra J | Nixon, Judy A | Wood, Marilyn.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 1999สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th