ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 247 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Ethics in ethnography [electronic resource] :a mixed methods approach, second edition/ LeCompte, Margaret D.;Schensul, Jean J..

โดย LeCompte, Margaret D | Schensul, Jean J.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

An introduction to the internationalization of higher education [electronic resource] :Essential topics/ Arabkheradmand, Ali;Shabani, Enayat A.;Zand-Moghadam, Amir;Bahrami, Hossein Samadi;Derakhshesh, Ali;Golkhandan, Arya Rahimi.

โดย Arabkheradmand, Ali | Shabani, Enayat A | Zand-Moghadam, Amir | Bahrami, Hossein Samadi | Derakhshesh, Ali | Golkhandan, Arya Rahimi.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Music apps for musicians and music teachers, third edition [electronic resource] /Axford, Elizabeth C..

โดย Axford, Elizabeth C.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Internet governance [electronic resource] :origins, current issues, and future possibilities/ Balleste, Roy.

โดย Balleste, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

An empty curriculum [electronic resource] :the need to reform teacher licensing regulations and tests, third edition/ Stotsky, Sandra.

โดย Stotsky, Sandra.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

American ethnographic film and personal documentary : the cambridge turn/ [electronic resource] /Scott MacDonald.

โดย MacDonald, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of California Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Mosquito trails: ecology, health, and the politics of entanglement/ [electronic resource] /Alex M. Nading.

โดย Nading, Alex M.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of California Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Early start : preschool politics in the United States/ [electronic resource] /Andrew Karch.

โดย Karch, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of Michigan Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Interrogating privilege : reflections of a second language educator/ [electronic resource] /Stephanie Vandrick.

โดย Vandrick, Stephanie.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of Michigan Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

College knowledge for the student athlete/ [electronic resource] /Shelly David;Kovacs Schoem.

โดย Schoem, David.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of Michigan Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The Michigan eco-traveler [electronic resource] :a guide to sustainable adventures in the great lakes state/ Barber, Sally.

โดย Barber, Sally.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of Michigan Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Food security [electronic resource] /McDonald, Bryan L..

โดย McDonald, Bryan L.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The analytics revolution [electronic resource] :how to improve your business by making analytics operational in the big data era/ Franks, Bill.

โดย Franks, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Kitchen and bath lighting [electronic resource] :concept, design, light/ Blitzer, Dan;Mackay, Tammy.

โดย Blitzer, Dan | Mackay, Tammy.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

A dictionary of linguistics and phonetics, sixth edition [electronic resource] /Crystal, David.

โดย Crystal, David.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2009สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Game-based marketing [electronic resource] :inspire customer loyalty through rewards, challenges, and contests/ Zichermann, Gabe;Linder, Joselin.

โดย Zichermann, Gabe | Linder, Joselin.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2010สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

MySQL enterprise solutions [electronic resource] /Pachev, Alexander (Sasha).

โดย Pachev, Alexander (Sasha).

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2003สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The marketing pathfinder [electronic resource] :key concepts and cases for marketing strategy and decision making/ Stewart, David;Saren, Michael M..

โดย Stewart, David | Saren, Michael M.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Sustainability footprints in SMEs [electronic resource] :strategy and case studies for entrepreneurs and small business/ James, Lowellyne.

โดย James, Lowellyne.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Adventures in arduino™ [electronic resource] /Stewart, Becky.

โดย Stewart, Becky.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th