ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 247 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
The rise of the platform marketer [electronic resource] :performance marketing with google, facebook, and twitter, plus the latest high-growth digital advertising platforms/ Dempster, Craig;Lee, John.

โดย Dempster, Craig | Lee, John.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Teacherpreneurs [electronic resource] :innovative teachers who lead but don’t leave/ Berry, Barnett;Byrd, Ann;Wieder, Alan.

โดย Berry, Barnett | Byrd, Ann | Wieder, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Adam's nose and the making of humankind [electronic resource] /Stoddart, Michael.

โดย Stoddart, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Arithmetic for parents [electronic resource] :a book for grown-ups about children's mathematics, revised edition/ Aharoni, Ron.

โดย Aharoni, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Genius in every child [electronic resource] :encouraging character, curiosity, and creativity in children/ Ackerly, Rick.

โดย Ackerly, Rick.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Scientists, experts, and civic engagement [electronic resource] :walking a fine line (shagate studies in environmental policy and practice)/ Lesen, Amy E..

โดย Lesen, Amy E.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Ashgate Publishing Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Collaboration across health research and medical care [electronic resource] :healthy collaboration/ Penders, Bart;ermeulen, Niki;Parker, John N..

โดย Penders, Bart | ermeulen, Niki | Parker, John N.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Ashgate Publishing Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Critical music historiography [electronic resource] :probing canons, ideologies and institutions/ Kurkela, Vesa;Mantere, Markus.

โดย Kurkela, Vesa | Mantere, Markus.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Ashgate Publishing Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Urban mobilizations and new media in contemporary China [electronic resource] /Dong, Lisheng;Kriesi, Hanspeter;Kübler, Daniel.

โดย Dong, Lisheng | Kriesi, Hanspeter | Kübler, Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Ashgate Publishing Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Performance consulting [electronic resource] :a strategic process to improve, measure, and sustain organizational results, 3rd edition of the classic bestseller, completely revised and updated/ Robinson, Dana Gaines;Robinson, James C.;Phillips, Jack J.;Phillips, Patricia Pulliam.

โดย Robinson, Dana Gaines | Robinson, James C | Phillips, Jack J | Phillips, Patricia Pulliam.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Marriage rites and rights [electronic resource] /Miles, Joanna;Mody, Perveez;Probert, Rebecca.

โดย Miles, Joanna | Mody, Perveez | Probert, Rebecca.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Hart Publishing Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Finance and development, june 2015 (Finance & development june 2015, volume 53, no. 2) [electronic resource].

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: International Monetary Fund, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Brand psychology [electronic resource] :consumer perceptions, corporate reputations/ Gabay, Jonathan.

โดย Gabay, Jonathan.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

What is a 21st century brand? [electronic resource] :new thinking from the next generation of agency leaders/ Kendall, Nick.

โดย Kendall, Nick.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Professional services marketing handbook [electronic resource] :how to build relationships, grow your firm and become a client champion/ Clark, Nigel.

โดย Clark, Nigel.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Rethinking prestige branding [electronic resource] :secrets of the ueber-brands/ Schaefer, Wolfgang;Kuehlwein, J. P..

โดย Schaefer, Wolfgang | Kuehlwein, J. P.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Merging languages and engineering: partnering across the disciplines/ [electronic resource] /John M. Grandin.

โดย Grandin, John M.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Morgan & Claypool Publishers, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

100 conversations for career success: learn to network, cold call, and tweet your way to your dream job/ [electronic resource] /Miriam Laura M.;Salpeter Labovich.

โดย Labovich, Laura M | Salpeter, Miriam.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: National Book Network, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Anatomy of research for nurses [electronic resource] /Hedges, Christine;Williams, Barbara.

โดย Hedges, Christine | Williams, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Nursing Knowledge International, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Fostering a research-intensive organization [electronic resource] :an interdisciplinary approach for nurses from Massachusetts General Hospital/ Ives Erickson, Jeanette;Ditomassi, Marianne;Jones, Dorothy A..

โดย Ives Erickson, Jeanette | Ditomassi, Marianne | Jones, Dorothy A.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Nursing Knowledge International, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th