ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 81063 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Rules for the global economy/ [electronic resource]Siebert, Horst.

โดย Siebert, Horst.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2009สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The butterfly defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it/ [electronic resource] /Mike Ian;Mariathasan Goldin.

โดย Goldin, Ian | Mariathasan, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

How many languages do we need?: the economice of linguistic diversity/ [electronic resource]How many languages do we need?/Ginsburgh, Victor;Weber, Shlomo

โดย Ginsburgh, Victor;Weber, Shlomo.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2011สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Food fights over free trade: how international institutions promote agricultural trade liberalization/ [electronic resource]Food fights over free trade/Davis, Christina L.

โดย Davis, Christina L.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2011สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Finance and development, march 2015 (Finance & development finance & development, volume 52, no. 1) [electronic resource].

โดย Atoyan, Ruben | Joshi, Bikas | Krogulski, Krzysztof.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: International Monetary Fund, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Rethinking expectations : the way forward for macroeconomics/ [electronic resource]Rethinking expectations /Frydman, Roman;Phelps, Edmund S..

โดย Frydman, Roman | Phelps, Edmund S.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The social labs revolution: a new approach to solving our most complex challenges/ [electronic resource] /Zaid Hassan.

โดย Hassan, Zaid.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The 3 simple rules of investing [electronic resource] :why everything you've heard about investing is wrong-and what to do instead/ Edesess, Michael;Tsui, Kwok L.;Fabbri, Carol;Peacock, George.

โดย Edesess, Michael | Tsui, Kwok L | Fabbri, Carol | Peacock, George.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The bounds of reason: game theory and the unification of the behavioral sciences, Revised edition/ [electronic resource] /Herbert Gintis.

โดย Gintis, Herbert.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

A social strategy : how we profit from social media/ [electronic resource] /Mikolaj Jan Piskorski.

โดย Piskorski, Mikolaj Jan.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Causes and consequences of income inequality [electronic resource] :a global perspective (IMF staff discussion notes staff discussion notes no. 15/13)/ Dabla-Norris, Era;Kochhar, Kalpana;Suphaphiphat, Nujin;Ricka, Frantisek;Tsounta, Evridiki.

โดย Dabla-Norris, Era | Kochhar, Kalpana | Suphaphiphat, Nujin | Ricka, Frantisek | Tsounta, Evridiki.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: International Monetary Fund, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Cambridge marketing handbook: communications/ [electronic resource] /Paul Steve;Woodhouse Bax.

โดย Bax, Steve | Woodhouse, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Cambridge marketing handbook: digital/ [electronic resource] /.

โดย Nicklin, Terry | Meyer, Karl | Hardy, Robert | Wilkins, Neil.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

You.com [electronic resource] :manage your online self for profit image and business success/ Norris, Cresta.

โดย Norris, Cresta.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Kogan Page Ltd., 2010สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The measure of civilization : how social development decides the fate of nations/ [electronic resource] /Ian Morris.

โดย Morris, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: HM706 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Capital and exploitation [electronic resource] /Weeks, John.

โดย Weeks, John.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The World Bank and public procurement [electronic resource] :an independent evaluation/ World Bank.

โดย World Bank.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Game-based marketing [electronic resource] :inspire customer loyalty through rewards, challenges, and contests/ Zichermann, Gabe;Linder, Joselin.

โดย Zichermann, Gabe | Linder, Joselin.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2010สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Social media metrics [electronic resource] :how to measure and optimize your marketing investment/ Sterne, Jim;Scott, David Meerman.

โดย Sterne, Jim | Scott, David Meerman.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2010สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

The marketing pathfinder [electronic resource] :key concepts and cases for marketing strategy and decision making/ Stewart, David;Saren, Michael M..

โดย Stewart, David | Saren, Michael M.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: WILEY, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th