ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 54 จากทั้งหมด 81063 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
English for academic research : grammar exercises / Adrian Wallwork

โดย Wallwork, Adrian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 W215Eg 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer, c2013สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.0076 W215Eg 2013] (1).

A handbook for history teachers/ [electronic resource] /James A. Duthie.

โดย Duthie, James A.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Leading, teaching, and learning the common core standards : rigorous expectations for all students/ [electronic resource] /.

โดย Taylor, Rosemarye | Watson, Rebecca | Nutta, Joyce.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Education is upside-down [electronic resource] :reframing reform to focus on the right problems/ Kalenze, Eric.

โดย Kalenze, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Creating a culture of learning [electronic resource] :moving towards student-centered learning/ Meeks, Glenn.

โดย Meeks, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Innovations in higher education [electronic resource] :igniting the spark for success/ Hoffman, Allan M.;Spangehl, Stephen D..

โดย Hoffman, Allan M | Spangehl, Stephen D.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2011สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Thinking theologically [electronic resource] :foundations for learning/ Barreto, Eric D..

โดย Barreto, Eric D.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: National Book Network, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Pedagogies for student-centered learning [electronic resource] :online and on-ground/ Crumly, Cari;Dietz, Pamela.

โดย Crumly, Cari | Dietz, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: National Book Network, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

College: what it was, is, and should be/ [electronic resource] /Andrew Delbanco.

โดย Delbanco, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 378.73 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: LA227.4 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Class warfare: focus on “good” students is ruining schools/ [electronic resource] /William L. Fibkins.

โดย Fibkins, William L.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Charter school leadership: elements for school success/ [electronic resource] /Cameron Curry.

โดย Curry, Cameron.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Bye bye, little red schoolhouse: the changing face of public education in the 21st century/ [electronic resource] /Justin A. Collins.

โดย Collins, Justin A.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Rubrics: A Handbook for Construction and Use/ [electronic resource] /.

โดย Taggart, Gennaine L | Phifer, Sandra J | Nixon, Judy A | Wood, Marilyn.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 1999สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Inclusion : teachers' perspectives and practices/ [electronic resource] /Faith Edmonds Andreasen.

โดย Andreasen, Faith Edmonds.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Developing quantitative literacy skills in history and the social sciences : a web-based common core standards approach/ [electronic resource] /Kathleen W. Craver.

โดย Craver, Kathleen W.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Academic success: applying learning theory in the classroom/ [electronic resource] /Marie Menna Pagliaro.

โดย Pagliaro, Marie Menna.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Extreme teaching, second edition [electronic resource] /Babbage, Keen.

โดย Babbage, Keen.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Personnel priorities in schools today [electronic resource] :hiring, supervising, and evaluating teachers/ Kersten, Thomas A.;Clauson, Margaret E..

โดย Kersten, Thomas A | Clauson, Margaret E.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

An introduction to the internationalization of higher education [electronic resource] :Essential topics/ Arabkheradmand, Ali;Shabani, Enayat A.;Zand-Moghadam, Amir;Bahrami, Hossein Samadi;Derakhshesh, Ali;Golkhandan, Arya Rahimi.

โดย Arabkheradmand, Ali | Shabani, Enayat A | Zand-Moghadam, Amir | Bahrami, Hossein Samadi | Derakhshesh, Ali | Golkhandan, Arya Rahimi.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2015สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Interrogating privilege : reflections of a second language educator/ [electronic resource] /Stephanie Vandrick.

โดย Vandrick, Stephanie.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: University of Michigan Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th