ผลการค้นหาของคุณมี 30 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Dietrich Bonhoeffers letters and papers from prison: a biography/ [electronic resource]Dietrich Bonhoeffers letters and papers from prison/Marty, Martin E.

โดย Marty, Martin E.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2011สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Talk at the brink: deliberation and decision during the Cuban Missile Crisis/ [electronic resource]Talk at the brink/Gibson, David R..

โดย Gibson, David R.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

The irrationals: a story of the numbers you cant't count on/ [electronic resource]The irrationals/Havil, Julian.

โดย Havil, Julian.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

On global justice/ [electronic resource]Risse, Mathias.

โดย Risse, Mathias.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Iraq : a political history/ [electronic resource]Iraq /Dawisha, Adeed.

โดย Dawisha, Adeed.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

The politics of precaution: regulating health, safety, and environmental risks in Europe and the United States/ [electronic resource] /David Vogel.

โดย Vogel, David.

เลขเรียกหนังสือ: 363.10094 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: HC110.C63 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Empire for liberty : a history of American imperialism from Benjamin Franklin to Paul Wolfowitz/ [electronic resource] /Richard H. Immerman.

โดย Immerman, Richard H.

เลขเรียกหนังสือ: 973 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: E183.7 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Mao : a reinterpretation/ [electronic resource] /Lee Feigon.

โดย Feigon, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2003สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

The cold war and after: history, theory, and the logic of international politics/ [electronic resource]The cold war and after/Trachtenberg, Marc.

โดย Trachtenberg, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Local elections and the politics of small-scale democracy/ [electronic resource]Oliver, J. Eric;Ha, Shang E.;Callen, Zachary.

โดย Oliver, J. Eric | Callen, Zachary | Ha, Shang E.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Reforming the European Union : realizing the impossible/ [electronic resource]Reforming the European Union /Finke, Daniel;Konig, Thomas;Proksch, Sven-Oliver;Tsebelis, George.

โดย Finke, Daniel | Konig, Thomas | Proksch, Sven-Oliver | Tsebelis, George.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Facing fear: the history of an emotion in global perspective/ [electronic resource] /Max Michael;Weiss Laffan.

โดย Laffan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4/609 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: D210 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

A Confucian constitutional order : how China's ancient past can shape its political future/ [electronic resource] /Jiang Qing.

โดย Qing, Jiang.

เลขเรียกหนังสือ: 320.951 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: JQ1510 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

The copyright wars [electronic resource] :three centuries of trans-Atlantic battle/ Baldwin, Peter.

โดย Baldwin, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

A handbook for history teachers/ [electronic resource] /James A. Duthie.

โดย Duthie, James A.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

The Eurasian core and its edges [electronic resource] :dialogues with Wang Gungwu on the history of the world/ Ooi, Kee Beng;Wang, Gungwu.

โดย Ooi, Kee Beng | Wang, Gungwu.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Institute of Southeast Asian Studies, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

College: what it was, is, and should be/ [electronic resource] /Andrew Delbanco.

โดย Delbanco, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 378.73 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: LA227.4 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Foreign relations: American immigration in global perspective/ [electronic resource] /Donna R. Gabaccia.

โดย Gabaccia, Donna R.

เลขเรียกหนังสือ: 304.8/73 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: JV6450 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

The measure of civilization : how social development decides the fate of nations/ [electronic resource] /Ian Morris.

โดย Morris, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09 เลขเรียกหนังสือ: Ebook เลขเรียกหนังสือ: HM706 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Crisis in the Philippines [electronic resource] /Bresnan, John.

โดย Bresnan, John.

เลขเรียกหนังสือ: Ebook ประเภทของทรัพยากร: book Book ข้อมูลการพิมพ์: Princeton University Press, 2014สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th