ผลการค้นหาของคุณมี 226 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Taxi of terror / Phillip Burrows and Mark Foster

โดย Burrows, Phillip | Foster, Mark, 1961-.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B972Ta ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B972Ta] (1).

Sinbad / Janet Hardy-Gould ; illustrated by Maya Gavin

โดย Hardy-Gould, Janet.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H268S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H268S] (1).

Saladin / Nina Prentice ; illustrated by Jamel Akib

โดย Prentice, Nina | Akib, Jamel.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 P927S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 P927S] (1).

Lord Arthur Savile’s crime and other stories / Oscar Wilde

โดย Wilde, Oscar.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W672L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W672L] (1).

The drive to Dubai / Julie Till ; illustrated by Paul Collicutt

โดย Till, Julie | Collicutt, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T574D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T574D] (1).

Ariadne's story / Joyce Hannam ; illustrated by Levi Pinfold

โดย Hannam, Joyce | Pinfold, Levi.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H243A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H243A] (1).

Dian and the gorillas : A true story / Norma Shapiro

โดย Shapiro, Norma.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S529D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S529D] (1).

A close shave / Aardman

โดย Aardman.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A113C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A113C] (1).

The Secret agent / Joseph Conrad ; text adaptation by Lesley Thompson

โดย Conrad, Joseph | Thompson, Lesley.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C754S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C754S] (1).

Revolution / Jann Huizenga and Linda Huizenga

โดย Huizenga, Jann | Huizenga, Linda.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Hu911R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Hu911R] (1).

True heroes of sport / Donatella Fitzgerald

โดย Fitzgerald, Donatella.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F553T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F553T] (1).

Studio Five / Anthony Manning

โดย Manning, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M283S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M283S] (1).

Housemates / Alison Watts

โดย Watts, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W348H ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W348H] (1).

Macbeth / William Shakespeare ; Text adaptation by Alistair McCallum

โดย Shakespeare, William | McCallum, Alistair.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S527Ma ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S527Ma] (1).

The wild west / John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Wi ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Wi] (1).

Sherlock holmes: the blue diamond / Sir Arthur Conan Doyle

โดย Doyle, Arthur Conan, Sir.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D754Sh ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D754Sh] (1).

Deep trouble / Lesley Thompson ; illustrated by Sebastian Camagajevac

โดย Thompson, Lesley.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T468D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T468D] (1).

From the heart / Alan C McLean

โดย McLean, Alan C.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M163F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M163F] (1).

Deserts / Janet Hardy-Gould

โดย Hardy-Gould, Janet.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H268D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2009สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H268D] (1).

The Three strangers and other stories / Thomas Hardy ; retold by Clare West ; illustrated by Adam Stower

โดย Hardy, Thomas | Stower, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H272T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H272T] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th