ผลการค้นหาของคุณมี 226 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
The songs of distant earth and other stories / Arthur C. Clarke ; Retold by Jennifer Bassett

โดย Clarke, Arthur C | Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C597S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C597S] (1).

Kidnapped : The adventures of David Balfour in the year 1751 / Robert Louis Stevenson ; retold by Clare West ; illustrated by Chris Koelle

โดย Stevenson, Robert Louis | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S848K ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S848K] (1).

Lorna Doone / R. D. Blackmore ; Retold by David Penn ; illustrated by Dylan Gibson

โดย Blackmore, R. D | Penn, David | Gibson, Dylan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B629L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B629L] (2).

Treading on dreams ; stories from Ireland / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516T] (2).

A dubious legacy / Mary Wesley ; Retold by Rosalie Kerr ; illustrated by Gary Wing

โดย Wesley, Mary | Kerr, Rosalie | Wing, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W514D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W514D] (1).

The garden party and other stories / Katherine Mansfield ; retold by Rosalie Kerr

โดย Mansfield, Katherine | Kerr, Rosalie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M287G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M287G] (1).

The Age of innocence / by Edith Wharton ; retold by Clare West

โดย Wharton, Edith | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W553A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W553A] (1).

Do androids dream of electric sheep ? / Philip K. Dick ; retold by Andy Hopkins and Joc Potter

โดย Dick, Philip K | Hopkins, Andy | Potter, Joc.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D547D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D547D] (1).

King's ransom / Ed McBain ; retold from the orginal novel by Rosalie Kerr

โดย McBain, Ed | Kerr, Rosalie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M118K ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M118K] (1).

Far from the madding crowd / Thomas Hardy ; retold by Clare West

โดย Hardy, Thomas | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H272F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H272F] (1).

The Riddle of the sands / Erskine Childers ; retold by Peter Hawkins

โดย Childers, Erskine | Hawkins, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C536R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C536R] (1).

Heat and dust / Ruth Prawer Jhabvala ; retold by Clare West

โดย Jhabvala, Ruth Prawer | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 J59H ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 J59H] (1).

Jeeves and friends / P. G. Wodehouse ; retold by Clare West

โดย Wodehouse, P. G | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Wo838J ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Wo838J] (1).

The Eagle of the ninth / Rosemary Sutcliff ; Retold by John Escott

โดย Sutcliff, Rosemary | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S965E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S965E] (1).

The African Queen / C. S. Forester ; retold by Clare West ; illustrated by Ron Toner

โดย Forester, C. S | West, Clare | Tiner, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F717A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F717A] (1).

Treasure Island / Robert Louis Stevenson ; Retold by John Escott ; illustrated by Ian Miller

โดย Stevenson, Robert Louis | Escott, John | Miller, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S848T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S848T] (1).

Tess of the d'Urbervilles / byThomas Hardy ; retold by Clare West

โดย Hardy, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H272Te ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H272Te] (1).

Three men in a boat / Jerome K. Jerome. ; Retold by Diane Mowat

โดย Jerome, Jerome K | Mowat, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 J56T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 J56T] (1).

The scarlet letter / Nathaniel hawthorne ; Retold by John Escott ; illustrated by Thomas Sperling

โดย Hawthorne, Nathaniel | Escott, John | Sperling, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Ha399S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Ha399S] (1).

The Price of peace stories from africa / Retold by Christine Lindop

โดย Lindop, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Pr945 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Pr945] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th