ผลการค้นหาของคุณมี 226 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
The Beautiful game / Steve Flinders

โดย Flinders, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F494B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F494B] (1).

Under the moon / Rowena Akinyemi

โดย Akinyemi, Rowena.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 R315U ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 R315U] (1).

Recycling / Sue Stewart

โดย Stewart, Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S851R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S851R] (1).

Martin Luther King / Alan C. McLean

โดย McLean, Alan C.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Mc163M ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Mc163M] (1).

The Adventures of tom sawyer / Mark Twain

โดย Twain, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T969A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T969A] (1).

Dead man’s island / John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74D] (1).

Sherlock Holmes short stories / Arthur Conan Doyle ; retold by Clare West

โดย Doyle, Arthur Conan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D754S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D754S] (1).

The year of sharing / Harry Gilbert

โดย Gilbert, Harry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 G464Y ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 G464Y] (1).

The Star zoo / Harry Gilbert

โดย Gilbert, Harry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 G464S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 G464S] (1).

Voodoo island / Michael Duckworth

โดย Duckworth, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D836V ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D836V] (1).

Return to earth / John Christopher ; retold by Susan Binder

โดย Christopher, John | Binder, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C556R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C556R] (1).

Wyatt's hurricane / Desmond Bagley ; retold by Jennifer Bassett

โดย Bagley, Desmond | Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B146W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B146W] (1).

Skyjack / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629S] (1).

The children of the New Forest / Captain Marryat ; retold by Rowena Akinyemi

โดย Marryat, Captain.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M362C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M362C] (1).

Grace darling / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629G] (1).

Justice / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629J ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629J] (1).

Playing with Fire : stories from the Pacific Rim / retold by Jennifer Bassett

โดย Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B319Pl ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B319Pl] (1).

Goldfish / Raymond Chandler ; retold by Christine Lindop ; illustraed by Terry Hand

โดย Chandler, Raymond | Lindop, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C456G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press , 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C456G] (1).

The Crow of violet / Geoffrey Trease ; retold by John Escott ; illustrated by Cory

โดย Trease, Geoffrey | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T784C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T784C] (1).

Dancing with strangers : stories from Africa / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516D] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th