ผลการค้นหาของคุณมี 226 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
American crime stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Am ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Am] (1).

Washington Square / Henry James ; Retold by Kieran McGovern

โดย James, Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 J27W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 J27W] (1).

Pride and prejudice / Jane Austen ; retold by Clare West

โดย Austen, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A933Pr ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A933Pr] (1).

Dublin people : short stories / Maeve Binchy ; retold by Jennifer Bassett

โดย Binchy, Maeve | Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B612D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B612D] (1).

The fly and other horror stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74F] (1).

Silas Marner : the weaver of Raveloe / George Eliot ; Retold by Clare West

โดย Eliot, George | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E42S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E42S] (1).

The thirty-nine steps / John Buchan ; Retold by Nick Bullard

โดย Buchan, John | Bullard, Nick.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B918T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B918T] (1).

Cold Comfort Farm / Stella Gibbons ; retold by Clare West

โดย Gibbons, Stella | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 G441C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 G441C] (1).

Decline and fall / Evelyn Waugh ; retold by Clare West

โดย Waugh, Evelyn | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W354D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W354D] (1).

Barchester Towers / Anthony Trollope ; retold by Clare West

โดย Trollope, Anthony | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T847B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T847B] (1).

Cry freedom / a nove by John Briley ; simplified by Rowena Akinyenmi

โดย Briley, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B857C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B857C] (1).

Night without end / Alistair MacLean ; retold by Margaret Naudi

โดย MacLean, Alistair | Naudi, Margaret.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Ma163N ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Ma163N] (1).

A passage to India / by E. M. Forster ; retold by Clare West

โดย Forster, E. M | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F733P ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F733P] (1).

Girl on a motorcycle / John Escott ; illustrated by Kevin Hopgood

โดย Escott, John | Hopgood, Kevin [ill.].

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Gi ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Gi] (1).

The Joy Luck Club / Amy Tan ; retold by Clare West

โดย Tan, Amy | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T161J ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T161J] (1).

Last chance / Phillip Burrows and Mark Foster

โดย Burrows, Phillip | Foster, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B972L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B972L] (1).

Drive into danger / Rosemary Border ; illustrated by Simon Gurr.

โดย Border, Rosemary | Gurr, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B728D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B728D] (1).

Vanity fair / William Makepeace Thackery ; retold by Diane Mowat

โดย Thackeray, William Makepeace | Mowat, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T363V ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T363V] (1).

Orca / Phillip Burrows and Mark Foster

โดย Burrows, Phillip | Foster, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B972O ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B972O] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th