ผลการค้นหาของคุณมี 226 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Great crimes / John Escott.

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Gr ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Gr] (1).

Remember Miranda / by Rowena Akinyemi

โดย Akinyemi, Rowena.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A315R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A315R] (1).

The murder of mary jones / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629Mu ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629Mu] (1).

The president's murderer / Bassett, Jennifer

โดย Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B319P ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B319P] (1).

The lottery winner / Rosemary Border

โดย Border, Rosemary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B728L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B728L] (1).

Ned Kelly : a true story / Christine Lindop

โดย Lindop, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 L747N ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 L747N] (1).

The phantom of the opera / Jennifer Bassett

โดย Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B319Ph ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B319Ph] (1).

Ear-rings from Frankfurt / Reg Wright

โดย Wright, Reg.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W947E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W947E] (1).

Mary, queen of scots / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629Mq ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629Mq] (1).

Pocahontas / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629P ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629P] (1).

A little princess / Frances Hodgson Burnett

โดย Burnett, Frances Hodgson.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B964L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B964L] (1).

The butler did lt and other plays / Bowler Bill

โดย Bill, Bowler.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B596B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B596B] (1).

Five short plays / Martyn Ford

โดย Ford, Martyn.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F699F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F699F] (1).

A ghost in love and other plays / Michael Dean

โดย Dean, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D281A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D281A] (1).

The coldest place on earth / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629C] (1).

Christmas in prague / Joyce Hannam

โดย Hannam, Joyce.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H243C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H243C] (1).

Goodbye, Mr hollywood / John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74G] (1).

The elephant man / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629E] (1).

The witches of pendle / Rowena Akinyem

โดย Akinyemi, Rowena.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A315W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A315W] (1).

white death / Tim Vicary

โดย Vicary, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 V629W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 V629W] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th