ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Great crimes / John Escott.

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Gr ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Gr] (1).

Goodbye, Mr hollywood / John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74G] (1).

Dead man’s island / John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74D] (1).

The Crow of violet / Geoffrey Trease ; retold by John Escott ; illustrated by Cory

โดย Trease, Geoffrey | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 T784C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 T784C] (1).

One thousand dollars and other plays / O. Henry ; retold by John Escott

โดย Henry, O | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H523O ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H523O] (1).

As the inspector said and other stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74As ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74As] (1).

The Eagle of the ninth / Rosemary Sutcliff ; Retold by John Escott

โดย Sutcliff, Rosemary | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S965E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S965E] (1).

American crime stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Am ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Am] (1).

Treasure Island / Robert Louis Stevenson ; Retold by John Escott ; illustrated by Ian Miller

โดย Stevenson, Robert Louis | Escott, John | Miller, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S848T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S848T] (1).

The fly and other horror stories / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74F] (1).

The scarlet letter / Nathaniel hawthorne ; Retold by John Escott ; illustrated by Thomas Sperling

โดย Hawthorne, Nathaniel | Escott, John | Sperling, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Ha399S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Ha399S] (1).

Black Beauty / Anna Sewell ; Retold by John Escott ; illustrated by Sally Wern Comport

โดย Sewell, Anna | Escott, John | Comport, Sally Wern.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S516B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: No items available Special Status (1).

Girl on a motorcycle / John Escott ; illustrated by Kevin Hopgood

โดย Escott, John | Hopgood, Kevin [ill.].

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Gi ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Gi] (1).

Star reporter / John Escott ; illustrated by John Erasmus

โดย Escott, John | Erasmus, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74St ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74St] (1).

William tell and other stories / retold by John Escortt ; illustrated by Adam Stower

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74W] (1).

Kidnap / John Escott ; illustrated by Maya Gavin

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74K ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74K] (1).

Blackbeard / retold by John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74B] (1).

The wild west / John Escott

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Wi ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Wi] (1).

A morbid taste for bones / Ellis Peters ; Retold by John Escott ; illustrated by Axel Rator

โดย Peters, Ellis | Escott, John | Rator, Axe.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 P481M ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 P481M] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th