ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 26 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Dancing with strangers : stories from Africa / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516D] (1).

A Christmas carol / Charles Dickens ; retold by Clare West ; illustrated by Ian Miller

โดย Dickens, Charles | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D548C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D548C] (1).

Leaving no footprint stories from Asia / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516L] (2).

The whispering knights / Penelope Lively ; Retold by Clare West ; illustrated by Ernesto Melo

โดย Lively, Penelope | West, Clare | Melo, Ernesto.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 L784Wh ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 L784Wh] (1).

Kidnapped : The adventures of David Balfour in the year 1751 / Robert Louis Stevenson ; retold by Clare West ; illustrated by Chris Koelle

โดย Stevenson, Robert Louis | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S848K ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S848K] (1).

Lord Jim / Joseph Conrad ; Retold by Clare West

โดย Conrad, Joseph | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C754L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C754L] (1).

Sense and sensibility / Jane Austen ; retold by Clare West

โดย Austen, Jane | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A933S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A933S] (1).

Treading on dreams ; stories from Ireland / retold by Clare West

โดย West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W516T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W516T] (2).

The Age of innocence / by Edith Wharton ; retold by Clare West

โดย Wharton, Edith | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W553A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W553A] (1).

David Copperfield / by Charles Dickens ; retold by Clare West

โดย Dickens, Charles | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D548D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D548D] (1).

Far from the madding crowd / Thomas Hardy ; retold by Clare West

โดย Hardy, Thomas | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 H272F ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 H272F] (1).

Great expectations / by Charles Dickens ; retold by Clare West

โดย Dickens, Charles | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D548G ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D548G] (1).

Heat and dust / Ruth Prawer Jhabvala ; retold by Clare West

โดย Jhabvala, Ruth Prawer | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 J59H ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 J59H] (1).

Jeeves and friends / P. G. Wodehouse ; retold by Clare West

โดย Wodehouse, P. G | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Wo838J ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Wo838J] (1).

The Dead of Jericho / Colin Dexter ; retold by Clare West

โดย Dexter, Colin | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 D526D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 D526D] (1).

The African Queen / C. S. Forester ; retold by Clare West ; illustrated by Ron Toner

โดย Forester, C. S | West, Clare | Tiner, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F717A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F717A] (1).

Nelson Mandela / Rowena Akinyemi

โดย Akinyemi, Rowena | West, Clare | Tiner, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A315N ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A315N] (1).

Silas Marner : the weaver of Raveloe / George Eliot ; Retold by Clare West

โดย Eliot, George | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E42S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E42S] (1).

Cold Comfort Farm / Stella Gibbons ; retold by Clare West

โดย Gibbons, Stella | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 G441C ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 G441C] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th