ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 30 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Great crimes / John Escott.

โดย Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 E74Gr ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 E74Gr] (1).

A morbid taste for bones / Ellis Peters ; Retold by John Escott ; illustrated by Axel Rator

โดย Peters, Ellis | Escott, John | Rator, Axe.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 P481M ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 P481M] (2).

Reflex / Dick Francis ; Retold by Rowena Akinyemi

โดย Francis, Dick | Akinyemi, Rowena.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F818R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F818R] (1).

The unquiet grave : short stories / M.R. James ; retold by Peter Hawkins.

โดย James, M.R | Hawkins, Pete.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 J28Un ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 J28Un] (1).

We didn't mean to go to sea / Arthur Ransome ; Retold by Ralph Mowat ; illustrated by Henry Brighouse

โดย Ransome, Arthur | Mowat, Ralph | Brighouse, Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 R212W ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 R212W] (1).

The whispering knights / Penelope Lively ; Retold by Clare West ; illustrated by Ernesto Melo

โดย Lively, Penelope | West, Clare | Melo, Ernesto.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 L784Wh ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 L784Wh] (1).

The silver sword / Ian Serraillier ; Retold by John Escott ; illustrated by Martin Mckenna

โดย Serraillier, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S487S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S487S] (1).

The songs of distant earth and other stories / Arthur C. Clarke ; Retold by Jennifer Bassett

โดย Clarke, Arthur C | Bassett, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C597S ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C597S] (1).

Lord Jim / Joseph Conrad ; Retold by Clare West

โดย Conrad, Joseph | West, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 C754L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 C754L] (1).

Lorna Doone / R. D. Blackmore ; Retold by David Penn ; illustrated by Dylan Gibson

โดย Blackmore, R. D | Penn, David | Gibson, Dylan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 B629L ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 B629L] (2).

A dubious legacy / Mary Wesley ; Retold by Rosalie Kerr ; illustrated by Gary Wing

โดย Wesley, Mary | Kerr, Rosalie | Wing, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 W514D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 W514D] (1).

The Eagle of the ninth / Rosemary Sutcliff ; Retold by John Escott

โดย Sutcliff, Rosemary | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S965E ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S965E] (1).

The Moonspinners / Mary Stewart ; Retold by Diane Mowat

โดย Stewart, Mary | Mowat, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S851M ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S851M] (1).

The African Queen / C. S. Forester ; retold by Clare West ; illustrated by Ron Toner

โดย Forester, C. S | West, Clare | Tiner, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 F717A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 F717A] (1).

The big sleep / Raymond chandler ; retold by Rosalie Kerr

โดย Chandler, Raymond | Kerr, Rosalie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Ch456B ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Ch456B] (1).

Nelson Mandela / Rowena Akinyemi

โดย Akinyemi, Rowena | West, Clare | Tiner, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A315N ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 A315N] (1).

Disaster! / Mary Mcintosh

โดย Mcintosh, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 M152D ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 M152D] (1).

The History of the English language / Brigit Viney

โดย Viney, Brigit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 Vi783H ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 Vi783H] (1).

Treasure Island / Robert Louis Stevenson ; Retold by John Escott ; illustrated by Ian Miller

โดย Stevenson, Robert Louis | Escott, John | Miller, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 S848T ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, c2008สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.6 S848T] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th