ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บ้านและสวน [นิตยสาร]

โดย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงงานบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ้ง จำกัด (มหาชน), 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

สารยูไนเต็ด [นิตยสาร]

โดย บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย กราฟิคดีไซด์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: UFM Magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

สารคดี [วารสาร]

โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Sarakadee magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

หมอชาวบ้าน [นิตยสาร]

โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Moh-chao-ban magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

ต่วย'ตูน [นิตยสาร]

โดย บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชัน จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทพี.วาทิน พริ้นติ้ง จำกัด, 2556สถานะ: No items available

ต่วย'ตูน พิเศษ [นิตยสาร]

โดย บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชัน จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พี วาทิน พริ้นติ้ง จำกัด, 2556สถานะ: No items available

วิจัยและพัฒนา มจธ. [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2556ชื่อเรื่องอื่น: Kmutt research and development journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

แม่บ้าน [นิตยสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

เส้นทางทำมาหากิน [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวิทซ์ แอดฯ, 2556สถานะ: No items available

ศิลปวัฒนธรรม [วารสาร]

โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Art & Culture Magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

ฉลาดซื้อ Smart buyer magazine [วารสาร]

โดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด, 2013ชื่อเรื่องอื่น: Smart buyer magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก [วารสาร]

โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2556ชื่อเรื่องอื่น: National Geographic ฉบับภาษาไทย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

ยานยนตร์ ' วันนี้ [วารสาร]

โดย บริษัท สำนักพิมพ์นิตยสารยานยนต์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสารยานยนต์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Today 's motorcar magazine.สถานะ: No items available

ฟอร์มูลา [วารสาร]

โดย บริษัท สื่อสากล จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทสื่อสากล, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

Advanced Thailand geographic [Journal]**บอกรับโดยตรง**

โดย บริษัท กรีนแมคพาย จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ. เพาเวอร์พริ้นท์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: แอดวานซ์ ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค.สถานะ: No items available

Health Today [Magazine]

โดย บริษัท เมดิมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน), 2556สถานะ: No items available

4WHEELS [วารสาร]

โดย บริษัท 4 ล้อ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

นักเลงรถกระบะ [นิตยสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIALS ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยาม เอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Sport utility vehicle & multh purpose vehicle magazine.สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th