ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Windows magazine [Journal]

โดย บริษัท เอ อาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Winmag.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

GOLD STAR [Journal]

โดย บริษัท อำนวยเวบพริ้นติ้ง จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. อำนวยสาส์นการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Chiness & Janpanese Entertainment Magazine | โกลด์สตาร์.สถานะ: No items available

วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [วารสาร]

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: The journal of king mongkut' s institute of technology north bangkok.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

เศรษฐกิจการพาณิชย์ [วารสาร]

โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of commerce.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

เศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสถานะ: No items available

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Thammasat economic journal.สถานะ: No items available

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2555ชื่อเรื่องอื่น: Kasetsart education review.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ศิลปกรรมศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Fine arts journal.สถานะ: No items available

เศรษฐกิจและสังคม [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | หน้าปกฉบับปัจจุบัน | สารบัญฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ [นิตยสาร]

โดย บริษัท สยามรัฐ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2556สถานะ: No items available

สารวุฒิสภา [วารสาร]

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556สถานะ: No items available

สตาร์ซอคเกอร์ [นิตยสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Star' s soccer.สถานะ: No items available

สิ่งแวดล้อม [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

สาธารณสุขศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of public health.สถานะ: No items available

สารยูไนเต็ด [นิตยสาร]

โดย บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย กราฟิคดีไซด์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: UFM Magazine.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

สารคดี [วารสาร]

โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Sarakadee magazine.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

เส้นทางก่อสร้าง & เหมืองหิน [วารสาร]

โดย บริษัท นิรภัย จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Constractors & Uuarry.สถานะ: No items available

สรรสาระ [วารสาร]**เลิกผลิตแล้ว

โดย บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน), 2556ชื่อเรื่องอื่น: Reader' s digest.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปกฉบับปัจจุบัน | สารบัญฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

สุขศึกษา [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะสาธารณสุขศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of health education.สถานะ: No items available

สกุลไทย [วารสาร]

โดย บริษัท อักษรโสภณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | cover & content สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th