ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
GOLD STAR [Journal]

โดย บริษัท อำนวยเวบพริ้นติ้ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. อำนวยสาส์นการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Chiness & Janpanese Entertainment Magazine | โกลด์สตาร์.สามารถยืมได้: No items available

วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [วารสาร]

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: The journal of king mongkut' s institute of technology north bangkok.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐกิจการพาณิชย์ [วารสาร]

โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of commerce.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Thammasat economic journal.สามารถยืมได้: No items available

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2555ชื่อเรื่องอื่น: Kasetsart education review.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ศิลปกรรมศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Fine arts journal.สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐกิจและสังคม [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ [นิตยสาร]

โดย บริษัท สยามรัฐ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2556สามารถยืมได้: No items available

สารวุฒิสภา [วารสาร]

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556สามารถยืมได้: No items available

สตาร์ซอคเกอร์ [นิตยสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Star' s soccer.สามารถยืมได้: No items available

สิ่งแวดล้อม [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สาธารณสุขศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of public health.สามารถยืมได้: No items available

สารยูไนเต็ด [นิตยสาร]

โดย บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย กราฟิคดีไซด์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: UFM Magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สารคดี [วารสาร]

โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Sarakadee magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เส้นทางก่อสร้าง & เหมืองหิน [วารสาร]

โดย บริษัท นิรภัย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Constractors & Uuarry.สามารถยืมได้: No items available

สรรสาระ [วารสาร]**เลิกผลิตแล้ว

โดย บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน), 2556ชื่อเรื่องอื่น: Reader' s digest.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สกุลไทย [วารสาร]

โดย บริษัท อักษรโสภณ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

หมอชาวบ้าน [นิตยสาร]

โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Moh-chao-ban magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เอกสารภาษีอากร [วารสาร]

โดย บริษัท ธรรมนิติกรุ๊ป จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติกรุ๊ป จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th