ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
อัยการ [วารสาร]

โดย สำนักงานอัยการสูงสุด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2556สามารถยืมได้: No items available

อักษรศาสตร์ [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

e-commerce [Journal]

โดย บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

อาษา [วารสาร]

โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อี.เอส.พริ้นติ้ง, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Internet magazine [Journal]

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท H.N. Group จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: อินเตอร์เน็ต แมกกาซีน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

IT.Soft [Journal]

โดย บริษัท ไอบิช พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ไอที ซอฟต์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Up Date [Magazine]

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: อัพเดท.สามารถยืมได้: No items available

อาหาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Food.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

อุตสาหกรรมสาร [วารสาร]

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. เจ.เอ็น.ที, 2556สามารถยืมได้: No items available

Hi-Fi Stereo [Journal]

โดย หจก. ไฮ-ไฟ (1989).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ไฮ-ไฟ สเตริโอ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ไอเดีย [วารสาร]

โดย สำนักงานนิตยสารไอเดีย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Idea.สามารถยืมได้: No items available

เทคโนโลยีเกษตร 2000 [วารสาร]**ยกเลิกแล้ว**

โดย บริษัท เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง จำกัด, 2543ชื่อเรื่องอื่น: Agricultural Millennium Magazine.สามารถยืมได้: No items available

PHOTOTECH [Journal]**ยกเลิกการจัดทำแล้ว

โดย บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หสน.ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Quick Pc Buy Coms [Journal]

โดย บริษัท ควิกพีซี จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ [ม.ป.พ.], 2543สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ข่าวอาทิตย์ [วารสาร]

โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2543สามารถยืมได้: No items available

อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค [วารสาร]

โดย สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Electronics handbook.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ยูโร 2000 [วารสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด, 2543สามารถยืมได้: No items available

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด [วารสาร]**ยกเลิกแล้ว**

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), 2543สามารถยืมได้: No items available

คนข่าว [หนังสือพิมพ์]

โดย บริษัท หนังสือพิมพ์คนข่าว จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรทิพย์การพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: No items available

THAI DRIVER [Journal]

โดย บริษัท ไทยไดร์ฟเวอร์ มัลติมีเดีย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุรพิมพ์ จำกัด, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ไทยไดร์ฟเวอร์.สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th