ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หมอชาวบ้าน [นิตยสาร]

โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Moh-chao-ban magazine.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

เอกสารภาษีอากร [วารสาร]

โดย บริษัท ธรรมนิติกรุ๊ป จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติกรุ๊ป จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | เว็บไซต์วารสาร | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Journal Web Site ] | เว็บไซต์สำนักพิมพ์ | หน้าปกฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์วารสาร | สารบัญฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

อาหารและยา [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: FDA journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

อัยการ [วารสาร]

โดย สำนักงานอัยการสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2556สถานะ: No items available

อักษรศาสตร์ [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

e-commerce [Journal]

โดย บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด, 2013สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

อาษา [วารสาร]

โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อี.เอส.พริ้นติ้ง, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

Internet magazine [Journal]

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท H.N. Group จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: อินเตอร์เน็ต แมกกาซีน.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Journal Web Site ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

IT.Soft [Journal]

โดย บริษัท ไอบิช พับลิชชิ่ง จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ไอที ซอฟต์.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

Up Date [Magazine]

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: อัพเดท.สถานะ: No items available

อาหาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Food.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

อุตสาหกรรมสาร [วารสาร]

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. เจ.เอ็น.ที, 2556สถานะ: No items available

Hi-Fi Stereo [Journal]

โดย หจก. ไฮ-ไฟ (1989).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ไฮ-ไฟ สเตริโอ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

ไอเดีย [วารสาร]

โดย สำนักงานนิตยสารไอเดีย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Idea.สถานะ: No items available

เทคโนโลยีเกษตร 2000 [วารสาร]**ยกเลิกแล้ว**

โดย บริษัท เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง จำกัด, 2543ชื่อเรื่องอื่น: Agricultural Millennium Magazine.สถานะ: No items available

PHOTOTECH [Journal]**ยกเลิกการจัดทำแล้ว

โดย บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หสน.ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

Quick Pc Buy Coms [Journal]

โดย บริษัท ควิกพีซี จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ [ม.ป.พ.], 2543สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ข่าวอาทิตย์ [วารสาร]

โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2543สถานะ: No items available

อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค [วารสาร]

โดย สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Electronics handbook.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ยูโร 2000 [วารสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด, 2543สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th