ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นิธิธรรม [วารสาร]

โดย วัดพระรูป.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรชบุรี : วัดพระรูป, [2549?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ครุศาสตร์สัมพันธ์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะครุศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: periodical ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: วารสารครุศาสตร์สัมพันธ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. โพไร่หวาน, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: อบต. โพไร่หวาน.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ดงลาน [วารสาร]

โดย ปิยะนันท์ เส็งประชา | โรงเรียนหนองพลับวิทยา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : โรงเรียนหนองพลับวิทยา, [2549?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

บางจานงาม [วารสาร]

โดย จำรัตร์ สุนทร | โรงเรียนบางจานวิทยา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนบางจานวิทยา, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

อบต. บ้านกุ่ม [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. บ้านกุ่ม, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สารหนองปรง [วารสาร]

โดย พเยาว์ ประทีปพิชัย | โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์), 2548สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ปริยัติรังสรรค์ [วารสาร]

โดย ประวิช วงศ์บัวงาม | โรงเรียนปริยัติรังสรรค์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนปริยัติรังสรรค์, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ราษฎร์วิทยาสารสัมพันธ์ [วารสาร]

โดย มารุจน์ เชาว์วรารักษ์ | โรงเรียนราษฎร์วิทยา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนราษฎร์วิทยา, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ใต้ร่ม เขียว-ขาว [วารสาร]

โดย สาโรช สุวรรณช่าง | โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: periodical ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์), 2547สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ประกายเพชร [วารสาร]

โดย มาลัยวรรณ สระคูพันธ์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี, 2550สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ฉัฐโมทยาน [วารสาร]

โดย ทิวา รองสวัสดิ์ | โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย, 2550สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สานสายใย [วารสาร]

โดย กาญจนา สัตย์สงวน | สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ์, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [วารสาร]

โดย นพพล ชาติวงศ์ พ.ต.อ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สารสัมพันธ์ วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี [วารสาร]

โดย พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี | วัดมหาธาตุวรวิหาร | มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรีบุรี : วัดมหาธาตุวรวิหาร, 2550สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ราชภัฏตะวันตก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารวิทยาการจัดการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: วิทยาการจัดการ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารเสมาเพชร 2 [วารสาร]

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีออฟเซท, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เสมาเพชร 2.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารชะอำนิวส์ [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองชะอำ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองชะอำ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ชะอำนิวส์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คนเมืองเพชร [วารสาร]

โดย บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด, 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th