ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นิธิธรรม [วารสาร]

โดย วัดพระรูป.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรชบุรี : วัดพระรูป, [2549?]สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: No items available

ครุศาสตร์สัมพันธ์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: periodical ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: วารสารครุศาสตร์สัมพันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: No items available

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. โพไร่หวาน, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: อบต. โพไร่หวาน.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่วงเวลา | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

ดงลาน [วารสาร]

โดย ปิยะนันท์ เส็งประชา | โรงเรียนหนองพลับวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : โรงเรียนหนองพลับวิทยา, [2549?]สารสนเทศออนไลน์: ฉบับย้อนหลัง | ฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์ | E-Mail สถานะ: No items available

บางจานงาม [วารสาร]

โดย จำรัตร์ สุนทร | โรงเรียนบางจานวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนบางจานวิทยา, 2549สารสนเทศออนไลน์: เว็บไซต์ | วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

อบต. บ้านกุ่ม [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. บ้านกุ่ม, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่วงเวลา | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

สารหนองปรง [วารสาร]

โดย พเยาว์ ประทีปพิชัย | โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์), 2548สารสนเทศออนไลน์: เว็บไซต์ | วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

ปริยัติรังสรรค์ [วารสาร]

โดย ประวิช วงศ์บัวงาม | โรงเรียนปริยัติรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนปริยัติรังสรรค์, 2549สารสนเทศออนไลน์: เว็บไซต์ | วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

ราษฎร์วิทยาสารสัมพันธ์ [วารสาร]

โดย มารุจน์ เชาว์วรารักษ์ | โรงเรียนราษฎร์วิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนราษฎร์วิทยา, 2549สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

ใต้ร่ม เขียว-ขาว [วารสาร]

โดย สาโรช สุวรรณช่าง | โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: periodical ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์), 2547สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

ประกายเพชร [วารสาร]

โดย มาลัยวรรณ สระคูพันธ์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี, 2550สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์ | E-Mail สถานะ: No items available

ฉัฐโมทยาน [วารสาร]

โดย ทิวา รองสวัสดิ์ | โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย, 2550สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

สานสายใย [วารสาร]

โดย กาญจนา สัตย์สงวน | สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ์, 2549สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [วารสาร]

โดย นพพล ชาติวงศ์ พ.ต.อ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย, 2549สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน | E-Mail สถานะ: No items available

สารสัมพันธ์ วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี [วารสาร]

โดย พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี | วัดมหาธาตุวรวิหาร | มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรีบุรี : วัดมหาธาตุวรวิหาร, 2550สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: No items available

วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ราชภัฏตะวันตก.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับล่วงเวลา สถานะ: No items available

วารสารวิทยาการจัดการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: วิทยาการจัดการ.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: No items available

วารสารเสมาเพชร 2 [วารสาร]

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2.

เลขเรียกหนังสือ: SERIALS (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีออฟเซท, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เสมาเพชร 2.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

วารสารชะอำนิวส์ [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองชะอำ.

เลขเรียกหนังสือ: LS ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองชะอำ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ชะอำนิวส์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

คนเมืองเพชร [วารสาร]

โดย บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด, 2551สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่วงเวลา | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th