ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SL ครั้งที่พิมพ์: เลิกผลิตแล้วประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : ศรีณรงค์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ราชบุรี.สถานะ: No items available

ร่มตาล [วารสาร]

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. องค์การบริหารนักศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: Issue Update | [ Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

มุสลิมเพชร [วารสาร]

โดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : [ม.ป.พ.], 2546สารสนเทศออนไลน์: Issue Update | [ปีที่ 1 ฉบับที่ 1] สถานะ: No items available

สาส์นหาดเจ้าสำราญ [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ฤทธิมา กรุ๊ป ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: Vol. 1 No. 1 สถานะ: No items available

พระปรางค์สาร [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 2549สารสนเทศออนไลน์: เอกสารฉบับเต็ม สถานะ: No items available

วชิรสาร [วารสาร]

โดย อำไพ สังข์สุข | โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต, 2543สารสนเทศออนไลน์: วารสารฉบับเต็ม | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

เพชรปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIALS (AS, LN) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

กฎหมาย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Chulalongkorn law journal.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

โลกพลังงาน [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานจัดการอนุรักษ์พลังงาน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

กรมเจ้าท่า [วารสาร]

โดย กรมเจ้าท่า.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการกรมเจ้าท่า, ม.ป.ปสถานะ: No items available

ทักษิณสาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

โดมทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ข่าวสารกรมการผังเมือง [วารสาร]

โดย กรมการผังเมือง. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการผังเมือง, ม.ป.ปสถานะ: No items available

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Chiang Mai University journal of economics.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ปาริชาต [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มาสเตอร์พีช, 2556สถานะ: No items available

แลใต้ [วารสาร]

โดย ธราดอน หมัดเลียด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ม.ป.ท., ม.ป.ปสถานะ: No items available

วิทยาศาสตร์การแพทย์ [วารสาร]

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

วิชาการ [วารสาร]

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: วารสารวิชาการ.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

มฉก. วิชาการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

Mac journal [Journal]

โดย Macintosh Center Co.,Ltd.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th