ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Trips Magazine [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: LSG ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2544?]สารสนเทศออนไลน์: [ Web Site ] | [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSG] (1).

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี [วารสาร]

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | [ Issue Update ] | ฉบับล่วงเวลา สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ส563.643 V.2-15] (1).

วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS, LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of Science and Technology | วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ว563.456] (1).

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี [วารสาร]

โดย หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์ , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: SERIAL (LS)] (1).

มุนี [วารสาร]

โดย วิทยาลัยครูเพชรบุรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS, LS) ครั้งที่พิมพ์: เลิกผลิตแล้วประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ม626 V.3-6] (2).

ชมรมกล้วยไม้เพชรบุรี [วารสาร]

โดย ชมรมกล้วยไม้เพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ครั้งที่พิมพ์: เลิกผลิตแล้วประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาส์นเพชร, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ช175.288 V.2] (1).

สาส์นชมรม [วารสาร]

โดย ชมรมผู้รับบำเหน็จบำนาญ จังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ครั้งที่พิมพ์: เลิกผลิตแล้วประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ส688.175] (2).

สำนักวิทยบริการ [วารสาร]

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: AS, LS ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: วารสารสำนักวิทยบริการ | Journal of Academic Resources Center.สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ส563.625 V. 1-5] (1).

มนุษยสังคมปริทัศน์ [วารสาร]

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS, LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Humannities & Social Sciences Review.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ม437.545 V.3-4] (2).

ราชภัฏเพชรบุรี [วารสาร]

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS, LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of Rajabhat Institute Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: ดูเอกสารฉบับเต็ม 1 | ดูเอกสารฉบับเต็ม 2 | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ร462.462 V. 10-11] (5).

เมืองโบราณ [วารสาร]

โดย บริษัท เมืองโบราณ จำกัด | บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL | LSG ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Muang boran.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSG] (1).

อนุสาร อ.ส.ท. [นิตยสาร]

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL | LSM ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2556ชื่อเรื่องอื่น: อ.ส.ท..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | Issue Update | [ Issue Update ] | [ฉบับแนะนำเพชรบุรี] [ฉบับเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์] สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSM] (7).

เพชรบุรี [ วารสาร ]

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ครั้งที่พิมพ์: เลิกผลิตแล้วประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อนุกูลกิจ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB พ875 V.1] (11).

ข่าวครูเพชรบุรี [วารสาร]

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ครั้งที่พิมพ์: เลิกผลิตแล้วประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ข461.691] (9).

วัดเพรียง [วารสาร]

โดย วัดเพรียง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.ท., ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: Issue Update | Vol.24 No.105, Vol.24 No.106, Vol.24 No.107 สถานะ: Items available for loan: [Call number: LSB ว416.916 V.24] (17).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th