ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แลใต้ [วารสาร]

โดย ธราดอน หมัดเลียด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ม.ป.ท., ม.ป.ปสถานะ: No items available

ทักษิณคดี [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ม.ป.พ. , 2555สถานะ: No items available

สารหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช [วารสาร]

โดย หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสถานะ: No items available

รูสมิแล [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : บริษัท เอสพริ้นท์ (2004), 2556สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th