ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 149 จากทั้งหมด 80990 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คำพระ / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์, 2459-2515.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ป617ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ป617ค] (2).

คลายสงสัย / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์, 2459-2515.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ป617ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2507สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ป617ค] (1).

บทเรียนจากอินเดีย / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์, 2459-2515.

เลขเรียกหนังสือ: 954 ป617บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2510สถานะ: Items available for loan: [Call number: 954 ป617บ] (2).

บันทึกธรรม ฉบับสมบูรณ์ / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์, 2459-2515.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ป617บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2508สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ป617บ] (1).

พุทธวิธีครองใจคน ฉบับสมบูรณ์ / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์, 2459-2515.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ป617พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2502สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ป617พ] (1).

วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง(หน) / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย พระคลัง (หน), เจ้าพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 พ464ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.912 พ464ว] (2).
Special Status (1).

กนกนคร / พระนิพนธ์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

โดย พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ672ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2503สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 พ672ก] (6).
Checked out (1).

จดหมายจางวางหร่ำ / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

โดย พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.916 พ672จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.916 พ672จ] (1).

นิทานเวตาล / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

โดย พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ672น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 398.2 พ672น] (4).
Special Status (1).

พระนลคำฉันท์ / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

โดย พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ672พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2511สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 พ672พ] (6).
Checked out (2).

สามกรุง / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

โดย พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ672ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2511สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 พ672ส] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th