ผลการค้นหาของคุณมี 22 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สังคีตนิยมเบื้องต้น ว่าด้วยเพลงคลาสสิค / สมโภช รอดบุญ

โดย สมโภช รอดบุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9 ส272ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2518สถานะ: Items available for loan: [Call number: 780.9 ส272ส] (2).
Special Status (2).

โรคซึมเศ้รา รักษาหายได้และโรคอารมณ์ผิดปกติ / ดวงใจ กสานติกุล

โดย ดวงใจ กสานติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.895 ด164ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นำอักษรการพิมพ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 616.895 ด164ร] (6).

ทำอย่างไร นักศึกษาครูจึงจะสอนได้ดี / สุภาพ วาดเขียน

โดย สุภาพ วาดเขียน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ส838ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ส838ท] (2).

49 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า / บริษัท เอ็มแอนด์อี

โดย บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3 บ465ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3 บ465ส] (2).

ความทรงจำของข้าพเจ้า = ครุสชอฟ, นิกิต้า / ครุสซอฟ, นิติต้า เชอร์เววิค ; เปรมชัย พริ้งศุลกะ,ผู้แปล

โดย ครุสชอฟ, นิกิต้า เชอร์เววิค | เปรมชัย พริ้งศุลกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.247 ค679ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.247 ค679ค] (5).

ศักดินากับพัฒนาการของสังคมไทย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 323.3 ช451ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 323.3 ช451ศ] (4).

การศึกษาพิเศษ / เกษร ทมทิตชงค์

โดย เกษร ทมทิตชงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.9 ก14ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.9 ก14ก] (3).

คำนี้มีตำนาน / กัมพล คุณาบุตร

โดย กัมพล คุณาบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ก264ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ก264ค] (2).

คำนี้มีตำนาน II / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส544ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ส544ค] (2).

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312 ส312ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.312 ส312ท] (3).

คู่มือวิศวกรไฟฟ้า / บริษัทเอ็มแอนด์อี

โดย บริษัทเอ็มแอนด์อี.

เลขเรียกหนังสือ: 621.31 บ465ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.31 บ465ค] (1).
Special Status (1).

หลักการและเทคนิคการซ่อมสร้างเครื่องขยาย ทรานซิสเตอร์ / วิชาญ ก่องตาวงษ์

โดย วิชาญ ก่องตาวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3841 ว574ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3841 ว574ล] (2).

ยาฆ่าแมลง / สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ.

โดย สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 632.95 ส646ย ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 632.95 ส646ย] (2).

ดอกท้อพบเทพธิดาดอย/ ถิรนันท์ อนวัช

โดย ถิรนันท์ อนวัช.

เลขเรียกหนังสือ: ย ถ412ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ถ412ด] (1).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางอิ๊ด ภิงคารวัฒน์ บ.ช. นายชูสักดิ์ (อร่าม) ภิงคารวัฒน์

เลขเรียกหนังสือ: 923.8 อ719 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2521สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.8 อ719] (2).

การประกันภัย [วารสาร]

โดย กรมการประกันภัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Insurance journal.สถานะ: No items available

โลกสีเขียว [วารสาร]

โดย มูลนิธิโลกสีเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทนำอักษรการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: นิตยสารโลกสีเขียว.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th