ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1713 จากทั้งหมด 80683 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สะท้อน ไทย ในอดีต / ไสวย นิยมจันทร์

โดย ไสวย นิยมจันทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 ส998ส] (4).

ทฤษฏีตรวจซ่อมโทรทัศน์สี / ชูเกียรติ จันทรานี

โดย ชูเกียรติ จันทรานี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 621.388 ช642ท] (1).

สันติภาพของโลก / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: รส พ829ส] (1).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางทวีวรรณพร ทิพย์รัตน์ จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545

โดย สมพงษ์ ทิมแจ่มใส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]ชื่อเรื่องอื่น: อนุสรณ์งานศพ (ทวีวรรณพร ทิพย์รัตน์).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: อศ 746.09593 อ231] (2).

เอกสารคำสอนสัทศาสตร์ / อมร ทวีศักดิ์

โดย อมร ทวีศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535ชื่อเรื่องอื่น: สัทศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 414 อ274อ] (1).

ความสำนึกที่ชอบธรรมของประชาชาติ / อังเดร ซาคารอฟ

โดย ซาคารอฟ, อังเดร | อัจฉรา พันธุ์อำไพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 304 ซ211ค] (3).

พันธุ์มะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสม ในดินทรายชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกของประเทศไทย / พิชัย สราญรมย์

โดย พิชัย สราญรมย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 631.52 พ642พ] (1).

รายงานการวิจัยกลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสาย / อุดม อรุณรัตน์

โดย อุดม อรุณรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537ชื่อเรื่องอื่น: กลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสาย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 787.7 อ785ร] (3).

American idioms : ภาษาอังกฤษแปลไทย / อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ

โดย อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 427.09 อ250A] (2). Special Status (1).

เศรษฐศาสตร์ / เดือน บุญนาค

โดย เดือน บุญนาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330 ด931ศ] (1).

จุดเริ่มต้น / เชวง เดชะไกศยะ

โดย เชวง เดชะไกศยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3828 ช718จ] (2).

ทางสายใหม่ / เชวง เดชะไกศยะ

โดย เชวง เดชะไกศยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 ช718ท] (2).

คู่มือการจราจรทางบก / สมบูรณ์ ปดิฐพร

โดย สมบูรณ์ ปดิฐพร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 385.02 ส257ค] (1).

การวัดผลการศึกษาและสถิติเบื้องต้น / วิเชียร เกตุสิงห์

โดย วิเชียร เกตุสิงห์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ว559ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th