ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1111 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย / บรรณาธิการ ปราณี ปราบริปู, มนต์ทิพย์ รุ่งพีรพงค์, วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

โดย ปราณี ปราบริปู | มนต์ทิพย์ รุ่งพีรพงศ์ | วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ผ932 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ผ932] (4).

คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91107 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.91107 ค695] (5).

ทุ่งสามร้อยยอด : หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ท541 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ท541] (5).

เที่ยวรอบโลก ตอน = เที่ยวลาตินอเมริกา โคลอมเบีย เวเนซุเอลา ไกยานา กิอานาเนเธอร์แลนด์ กิอานาฝรั่งเศล เอกวาดอร์ เปรู ซิลี / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 918 ก445ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2511ชื่อเรื่องอื่น: เที่ยวลาตินอเมริกา โคลอมเบีย เวเนซุเอลา ไกยานา กิอานาเนเธอร์แลนด์ กิอานาฝรั่งเศล เอกวาดอร์ เปรู ซิลี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 918 ก445ท] (1).

การส่งเสริมและการพัฒนาหนังสือการ์ตูนไทย / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ก] (1).

หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง นิรันดร / บุญถึง แน่นหนา

โดย บุญถึง แน่นหนา | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ บ457ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: นิรันดร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ บ457ห] (2).

ครูใหญ่คือแรงจูงใจของครู = Bringing out the best in teachers : what effective principles do / โจเซฟ เบลส และเปกกี้ ซี. เคอร์บี, เขียน ; อารี สัณหฉวี, แปล

โดย เบลส, โจเซฟ | เคอร์บี, เปกกี้ ซี | อารี สัณหฉวี | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2012 บ826ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Bringing out the best in teachers : what effective principles do.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2012 บ826ค] (2).

ห้องเรียนสร้างสรรค์ = Positive classroom management: a step-by -step guide to successfully running the show without destroying student dignity / รอเบิร์ต ดีจูลีโอ ; เพียงใจ ผลโภค, แปล

โดย ดีจูลีโอ, รอเบิร์ต | เพียงใจ ผลโภค | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1024 ด612ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Positive classroom management: a step-by -step guide to successfully running the show without destroying student dignity.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1024 ด612ห] (2).

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก446] (1).

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.13 ผว931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.13 ผว931] (2).

คู่มือตรวจแมลง ไร และศัตรูพืชเศรษฐกิจ / กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร

โดย กองกีฏและสัตววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 632.7 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 632.7 ค695] (2).

น้ำใส ไม้สวย / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463น] (3).

แผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ.2534-2539) / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 ว546ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 306.6 ว546ผ] (1).

หลักการพื้นฐานการสอนระดับประถม = Foundations of primary teaching / เดนิส เฮซ

โดย เฮซ, เดนิส | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.12 ฮ613ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Foundations of primary teaching.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.12 ฮ613ห] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th