ผลการค้นหาของคุณมี 30 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การประเมินผลภาษาไทย / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์

โดย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ส816ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ส816ก] (8).

เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก = How to master english grammar / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ศ866ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดำเนินการพิมพ์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: How to master english grammar.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ศ866ก] (2).
Special Status (1).

รู้จักรักตัวเอง / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เฟื่องฟ้า, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158 ศ866ร] (4).
Checked out (1). Special Status (1).

ภาษากับการพัฒนาความคิด / ณรงค์ มั่นเศรษฐวิทย์

โดย ณรงค์ มั่นเศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 ณ211ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 401.9 ณ211ภ] (3).

หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์

โดย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ส816ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ส816ห] (3).

เทคนิควิจัยด้านการอ่าน = Reading research techniques / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์

โดย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.4072 ส816ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541ชื่อเรื่องอื่น: Reading research techniques.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.4072 ส816ท] (3).

รู้จักรักตัวเอง / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ศ866ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายด์ พับลิชชิ่ง, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158 ศ866ร] (2).

เทคนิคพิชิตโทเฟิล / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Mild publishing, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866ท] (2).

พูดอังกฤษแบบฝรั่ง = How to speak English with confidence / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มายด์ พับลิชชิ่ง, 2541ชื่อเรื่องอื่น: How to speak English with confidence.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866พ] (5).

เทคนิควิจัยด้านการอ่าน = Reading research techniques / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์

โดย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.4072 ส816ท 2544 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544ชื่อเรื่องอื่น: Reading research techniques.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.4072 ส816ท 2544] (12).

ภาษาอังกฤษนะเหรอ ง่ายจะตาย = English is easy / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546ชื่อเรื่องอื่น: English is easy.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866ภ] (5).

พูดอังกฤษประสาธุรกิจ = Speak business English / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866พธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546ชื่อเรื่องอื่น: Speak business English.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866พธ] (5).

อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866อ] (2).
Special Status (1).

เตรียมตัวไปอ่านข่าว = English through newspapers / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เศรษฐวิทย์, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866ต] (5).

จับสุภาษิตอังกฤษมาตีแผ่ = English through proverbs / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.921 ศ866จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2547ชื่อเรื่องอื่น: English through proverbs.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 398.921 ศ866จ] (1).

เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่าของชีวิต ภาค 1 = English through life experiences (episode 1) / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2550ชื่อเรื่องอื่น: English through life experiences (episode 1).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ร] (1).

เรียนภาษาอังกฤษผ่านคำสอนศาสนา = English through religious beliefs / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866รภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2550ชื่อเรื่องอื่น: English through religious beliefs.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866รภ] (1).

พูดอังกฤษประสาธุรกิจ = Speak business English / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866พธ 2550 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2550ชื่อเรื่องอื่น: Speak business English.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866พธ 2550] (1).

เรียงความขั้นสุดยอด = From paragraphs to essays / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2554ชื่อเรื่องอื่น: From paragraphs to essays.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.042 ศ866ร] (3).

คัมภีร์การพูดอังกฤษ = Everyday English / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2554ชื่อเรื่องอื่น: Everyday English.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ค] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th