ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 80991 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นี่ไง! การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เวอร์ชั่น 2) / ออส่วน, สวเรศ เกตุสุวรรณ

โดย ออส่วน | สวเรศ เกตุสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.2 อ463น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การออกแบบผลิตภัณฑ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.2 อ463น] (3).

มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ = Thailand international creative economy forum / กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5752 ม223 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ | Thailand international creative economy forum | TICEF 2010.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5752 ม223] (1).

Waste to wealth : เปลี่ยนขยะเป็นทอง / สิงห์ อินทรชูโต

โดย สิงห์ อินทรชูโต | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 628.4458 ส717ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ปทุมธานี : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)], [2554?]ชื่อเรื่องอื่น: เปลี่ยนขยะเป็นทอง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 628.4458 ส717ว] (2).

คิดสร้างค่า / สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.575 ค439 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2553-สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.575 ค439] (5).

วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ / ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน, ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล

โดย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน | ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 620.0042 ณ212ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 620.0042 ณ212ว] (3).

Upcycling : พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์

โดย สิงห์ อินทรชูโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ส717อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 ส717อ] (1).

การเขียนแบบงานออกแบบผลิตภัณฑ์ = Product design drawing / อิทธิพล สิงห์คำ

โดย อิทธิพล สิงห์คำ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.4 อ727ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Product design drawing.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.4 อ727ก] (1).

สร้างสินค้า ขายดี มีดีไซน์ ทำง่าย รายได้ดี / โดย จตุรงค์ ศรีวิลาส

โดย จตุรงค์ ศรีวิลาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 จ138ส 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557ชื่อเรื่องอื่น: สร้างสินค้าขายดีมีดีไซน์ทำง่ายรายได้ดี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.8 จ138ส 2557] (3).

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก / รจนา จันทราสา

โดย รจนา จันทราสา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5752 ร117ก 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5752 ร117ก 2558] (3).

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น = Otop design / อรัญ วานิชกร

โดย อรัญ วานิชกร.

เลขเรียกหนังสือ: 745.2 อ387ก 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559ชื่อเรื่องอื่น: Otop design.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.2 อ387ก 2559] (3).

การจัดการผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management and new product development / ชลธิศ ดาราวงษ์

โดย ชลธิศ ดาราวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ช224ก 2560 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Product management and new product development.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 ช224ก 2560] (3).

การออกแบบเพื่อิส่งแวดล้อม / [videorecording] /ผู้บรรยาย ภัทรพล จันทร์คำ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ภัทรพล จันทร์คำ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00001 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย การออกแบบเพื่อิส่งแวดล้อม /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00001] (1).

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด / [videorecording] /ผู้บรรยาย อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์, วสันต์ กลิ่นชั้น, เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ และ Ron Ardres ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วสันต์ กลิ่นชั้น | อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ | เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ | Ardres, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00002 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย โฟมจำเป็นกว่าที่คิด /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00002] (1).

การออกแบบเพื่อฟื้นฟูเหตุภัยพิบัติการทำงานร่วมกัน / [videorecording] /ผู้บรรยาย ธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ และ ปรีดา คงแป้น ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ | ปรีดา คงแป้น.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00003 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา การออกแบบเพื่อฟื้นฟูเหตุภัยพิบัติการทำงานร่วมกัน /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00003] (1).

อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก / [videorecording] /ผู้บรรยาย ชลธี สีหะอำไพ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ชลธี สีหะอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00004 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก [videorecording] : วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 14:00-16:00 สถานที่ห้องอดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00004] (1).

ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่องประดับ / [videorecording] /ผู้บรรยาย Azza Fahmy ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Fahmy, Azza.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00005 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่องประดับ [videorecording] : วันที่ 11 มกราคม 2550 เวลา 18:00-20:00 สถานที่ห้องอดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00005] (1).

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร. นราพร รังสิมันตกุล, ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | นราพร รังสิมันตกุล | ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00006 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า [videorecording] : วันที่ 11 มกราคม 2550 เวลา 18:00-20:00 สถานที่ห้องอดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00006] (1).

เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์ / [videorecording] /ผู้บรรยาย Tadatoshi Sato ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Sato, Tadatoshi.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00007 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์ [videorecording] : วันที่ 28 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:00-16:30 สถานที่ร้านภรณี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00007] (1).

กิจกรรมงานวันออกแบบอุตสาหกรรมโลก / [videorecording] /ผู้บรรยาย Ernest to ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | To, Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00008 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย กิจกรรมงานวันออกแบบอุตสาหกรรมโลก [videorecording] : วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 11.00-17.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00008] (1).

aICA Innovative Craft Award 2017 / ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: 745.2 อ992 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: Innovative Craft Award 2017 | Innovative Craft Award "communi-Craft".สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.2 อ992 2559] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th