ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 256 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิสาขบูชาเทศนาเล่มที่ 1 / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ829ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ829ว] (1).

อาสาฬหบูชาเทศนา / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ829อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2524สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ829อ] (1).

มงคลชีวิต / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์, 2459-2515.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ป617ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2513สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ป617ม] (3).

ธรรมเทศนา / พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

โดย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 พ417ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.344 พ417ธ] (3).

ชุมนุมปาฐกถาชุด พุทธธรรม / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ829ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ829ช] (1).

74 ปีพระเทพสุวรรณมุนี / วัดมหาธาตุวรวิหาร

โดย วัดมหาธาตุวรวิหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 วม236 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 วม236] (6).

ธรรมประทีป / ไชยทรง จันทรอารีย์

โดย ไชยทรง จันทรอารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 ช862ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก การพิมพ์พระนคร, 2533สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.344 ช862ธ] (3).

พระสุทธิธรรมรังษี คัมภีรเมธาจารย์ : ท่านพ่อลี ธมมธโร / ชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

โดย ชมรมพุทธศาสน์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ414 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ท่านพ่อลี ธมมธโร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.363 พ414] (2).

พินัยกรรม / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ831พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ831พ] (1).

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

โดย ชมรมพุทธศาสน์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ145 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.363 พ145] (2).

ชุมชนปาฐกถา ประเภทคลายทุกข์ โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ส763ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2513สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ส763ช] (1).

เทศนาเสือป่า / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ม113ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พูลสวัสดิ์การพิมพ์, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ม113ท] (3).

ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร? / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382 พ831ป 2538 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.382 พ831ป 2538] (3).

รวมธรรมะ / พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

โดย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ร156] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th